Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Услуга систематских и специјалистичких лекарских прегледа запослених НТЦ-а по локацијама
Рок за достављање понуда: 07.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга контроле и сервисирања ватрогасних апарата и контрола хиндрантске инсталације на објектима Блока Промет за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 10.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Контрола и сервисирање система за детекцију запаљивих пара и гасова на објектима Блока Промета за 2017. Годину
Рок за достављање понуда: 10.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге успостављања директног приступа интернету на локацији СОС Турија (Турински пут бб, Србобран)
Рок за достављање понуда: 05.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге успостављања директног приступа интернету на локацијама Рафинерија нафте Панчево и НИС- Комплекс Шангај Нови Сад
Рок за достављање понуда: 04.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_УРП замене газолинског вода од сепараторске групе до газолинских резервоара на СГС Српска Црња
Рок за достављање понуда: 05.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка и уградња мерила нивоа на цилиндричним резервоарима на складишту ТНГ у Чачку и Нишу
Рок за достављање понуда: 04.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка материјала за за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо Зрењанин
Рок за достављање понуда: 10.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Грађевински радови за потребе Нафтагас-технички сервиси у 2017. години
Рок за достављање понуда: 04.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Providing the technical and engineering control (supervision) services during the well servicing and workover in 2017
Рок за достављање понуда: 14.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Адаптација НН развода ТС 23
Рок за достављање понуда: 30.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка материјала - 2016-UPS-MTR-LFO-CAP-1870-1871-PV-34
Рок за достављање понуда: 05.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење грађевинских радова за потребе реконструкције мерне опреме на пристану 3 на складишту НД Нови Сад
Рок за достављање понуда: 30.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградња инфраструктуре нафтовода SS Мајдан SOS Мај-Санација и рекултивација
Рок за достављање понуда: 29.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда штанда за Сајам енергетике 2016
Рок за достављање понуда: 28.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Обезбеђење објеката комплекса Црни врх, на путу Бор - Жагубица
Рок за достављање понуда: 29.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз моторних бензина и средњих дестилата у унутрашњем друмском саобраћају за потребе купца "Петрол" д.о.о. за
Рок за достављање понуда: 30.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_ПРЕВОЗ ТНГ-а АУТО-ЦИСТЕРНАМА У УНУТРАШЊЕМ ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 30.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Одржавање виртуалне инфраструктуре на VMWare окружењу
Рок за достављање понуда: 29.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција гасне инсталације на локацији изграђених когенерационих постројења Велебит 1 и 2 и малих електрана Велебит 3, по систему "кључ у руке"
Рок за достављање понуда: 03.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградњa кавеза за продају ТНГ боца
Рок за достављање понуда: 04.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка и испорука соли за путеве
Рок за достављање понуда: 29.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз битумена у друмском саобраћају до купаца у Бугарској, Румунији и Македонији
Рок за достављање понуда: 28.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Сервисирање теретних возила Ивеко и Застава
Рок за достављање понуда: 05.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга дистрибуције рекламног / промо материјала и промо опреме (курирске услуге) за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 05.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде идентификационих картица и додатне опреме за запослене на ССГ «НИС Петрол» и «Газпром» за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 29.09.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге успостављања оптичког линка протока 1G Mbps (симетрично) између локација ПЦ Београд (Милентија Поповића 1) и ПЦ Нови Сад (Народног фронта 12) реализован изнајмљивањем таласне дужине са заштитном путањом
Рок за достављање понуда: 28.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге адаптације управне зграде Аеросервиси Београд
Рок за достављање понуда: 30.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге директног приступа интернету ADSL технологијом на локацијама Погон Средњи Банат и Погон Одржавање
Рок за достављање понуда: 27.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Збрињавање отпада који се генерише у оквиру НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 10.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка монитора 24
Рок за достављање понуда: 26.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Вршење стручног надзора у току извођења радова на пројекту „Проширење и санација система за дојаву пожара у трафо станицама – ЛОТ 1“
Рок за достављање понуда: 27.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Procurement of equipment for vibration measuring
Рок за достављање понуда: 23.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Access road and Well pad construction on Teremia 1000 well
Рок за достављање понуда: 28.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of the spare parts for BOP for purposes of the subsidiary NAFTAGAS-OILFIELD SERVICES LLC Novi Sad
Рок за достављање понуда: 29.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге извођења грађевинских , машинских радова и електро радова ( са испоруком опреме) на ССГ Сава Блока Промет ( локација Београд) и то: Лот 1 – Набавка испорука и уградња пијезометара са израдом техничког извештаја Лот 2- Набавка испорука и уградња система за детекцију цурења дуплог плашта резервоара
Рок за достављање понуда: 20.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Software for preliminary processing of seismic data in field
Рок за достављање понуда: 21.09.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Software for designing seismic acquisition
Рок за достављање понуда: 21.09.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавкa услуге прегледа и одржавања индустријских колосека Блока Промет
Рок за достављање понуда: 28.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Annual impairment test
Рок за достављање понуда: 19.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуге израде техничке документације за познату главну опрему, исходовања дозвола и сагласности надлежних државних органа и извођење радова са пуштањем у рад по принципу „кључ у руке“ за постројење за одвајање водоник сулфида (H2S) из раствореног гаса којим се снабдевају: а) мала електрана Турија називне снаге 995 kW на локацији СОС Турија Север и б) мала електрана Бока називне снаге 329 kW на локацији УС Бока
Рок за достављање понуда: 04.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_УРП замене газолинског вода од сепараторске групе до газолинских резервоара на СГС Српска Црња
Рок за достављање понуда: 21.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградња инфраструктуре нафтовода СС Мајдан СОС Мај-Санација и рекултивација
Рок за достављање понуда: 21.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга израде техничке документације пројекта изведеног објекта за потребе прибављања водних дозвола
Рок за достављање понуда: 21.09.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за доставу понуда
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Procurement of Laboratory Equipment for Laboratory Upstream NTC NIS - Naftagas
Рок за достављање понуда: 23.09.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Nabavka laboratorijske opreme za potrebe Laboratorije Upstream NIS Naftagas
Рок за достављање понуда: 23.09.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз пакованих роба у унутрашњем друмском саобраћају
Рок за достављање понуда: 15.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде брендираних мајица и качкета
Рок за достављање понуда: 16.09.2016
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за доставу понуда.
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уређење локације за трајни смештај извођача
Рок за достављање понуда: 16.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге истраживања тржишта велепродаје у Србији
Рок за достављање понуда: 14.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења