Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне металургије OFS KN 2018-88
Рок за достављање понуда: 28.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Услуга годишњег сервиса горионика типа TF DDZG – 260, производ компаније „Sаасkе“
Рок за достављање понуда: 05.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка бицикала
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Лампа батеријска ручна преносна, лампа преносна акумулаторска у Еx изведби
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Инструменти за испитивање електроопреме
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Мјерење продукција и монтажа Drive Cafe бренд елемената на Gazprom и NIS Petrol бензинским станицама на територији Босне и Херцеговине
Рок за достављање понуда: 05.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка опреме за потребе НАФТАГАС Технички сервиси доо OFS KN 2018-86
Рок за достављање понуда: 03.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Одржавање хигијене у НИС ад и ћеркама фирмама
Рок за достављање понуда: 02.04.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервис и поправка клима уређаја
Рок за достављање понуда: 02.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Обезбеђивање уласка у посед на Пројекту 3Д сеизмичких истраживања Турија 4 и Ада Мол
Рок за достављање понуда: 26.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге штампања, савијања, коричења и увезивање у јемственик техничке документације (ИДР, ПГД, ПЗИ, ПИО, ИДП елаборати, студије, анализе и др.) за изградњу станица за снабдевање горивом (ССГ) – КРОВНИ УГОВОР
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге сервиса и поправке кардана, полуосовина и упорних спона OFS KN 2018-76-K
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка флексибилних црева
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Испорука грађевинског материјала за територију Пожаревца
Рок за достављање понуда: 20.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга набавке и брендирања промотивних поклона за потребе маркетинг кампање – заштитници од сунца.
Рок за достављање понуда: 22.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Електромотори за ГП1 и ГП2
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сет делова конзоле за чување уља
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Design Services for Petrol Stations, Romania
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Insurance of property" and "Insurance of money" for the needs of "NIS Petrol" EOOD
Рок за достављање понуда: 29.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ангажовање геодетске организације за катастарске послове
Рок за достављање понуда: 22.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Delivery and installation of payment card totems for fuel stations owned by NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 22.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Delivery, installation and servicing of automatic coffee machines for production of hot drinks at petrol stations, owned by NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 28.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Provision of Brand Elements for the program “Drive Café” at Gazprom Branded Fuel Stations in Bulgaria
Рок за достављање понуда: 22.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад кафе апарата за БСТ у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 29.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Израда елемената за пумпе OFS KN 2018-81-K
Рок за достављање понуда: 21.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка и сервис теретних возила и радних машина OFS KN-2018-85-K
Рок за достављање понуда: 21.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге праћења возила путем ГПС система
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: CASING - onshore wells in Timis county (Romania)
Рок за достављање понуда: 28.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге машинске и термичке обраде
Рок за достављање понуда: 27.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање "Вендора" постројења за гранулацију сумпора С-4460
Рок за достављање понуда: 20.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка услуге извођења радова и набавке материјала и опреме у складу са израђеном техничком документацијом и исходовањe аката неопходних за извођење радова код надлежних државних органа Републике Србије у циљу реализације пројекта Децентрализација топлотних извора у комплексу РНС
Рок за достављање понуда: 11.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Delivery of audio-video conference equipment for the meeting room of NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 19.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка гума за радне машине и возила за потребе НАФТАГАС Технички сервиси и НАФТАГАС Нафтни сервиси OFS KN 2018-79
Рок за достављање понуда: 23.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга израде пројекта модификације вагон цистерни на систем за подно пуњење нафтних деривата
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка лабораторијске опреме за испитивање "JET-A1" за потребе Дирекција Лабораторија Downstream, НТЦ НИС-Нафтагас
Рок за достављање понуда: 29.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена осигурача за вентилаторе у орманима DCS/ESD система нa MHC/HGU/SRU/SARU
Рок за достављање понуда: 28.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка Kлима уређаја 12 БТУ и 24 БТУ
Рок за достављање понуда: 21.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови компресора GB5101X
Рок за достављање понуда: 21.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Услуга уградње и набавка „Jacketing“ термоизолације
Рок за достављање понуда: 20.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Персонални детектори гаса
Рок за достављање понуда: 20.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Даљински мерач температуре у ЕХ изведби
Рок за достављање понуда: 20.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Secondary transport of fuels from storage facilities to Gazprom Petrol Stations, and between Petrol Stations
Рок за достављање понуда: 13.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге техничких прегледа возила
Рок за достављање понуда: 12.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Procurement of vehicles trough operating leasing for a period of 3 (three) years
Рок за достављање понуда: 12.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка и уградња саобраћајне сигнализације и опреме у складу са Пројектом саобраћаја и саобраћајне сигнализације унапређења безбедности саобраћаја на деоници Спољностарчевачке улице испред Рафинерије нафте Панчево КП 16000 и КП15712/1
Рок за достављање понуда: 12.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка делова за санацију технолошких цевовода на складиштима НД и ТНГ
Рок за достављање понуда: 16.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Delivery of DOMS controllers for the needs of 3 petrol stations, owned by NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 09.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаDeadline for submitting tender applications is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка додатних услуга усменог и писменог превођења и лекторисања за НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 29.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање виљушкара и телехандлера за потребе НАФТАГАС - Транспорта д.о.о. Нови Сад 2018-73-K
Рок за достављање понуда: 08.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услугa радиографије и aтестирањa технологије процеса заваривања 2018-72-К
Рок за достављање понуда: 08.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења