Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уградња котлова за грејање на складишту ТНГ Нови Сад и НД Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Пружање услуге оверавања подземних резервоара волуметријском методом
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка сигурносних система за Блок промет
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Food supply for gastro zone in the working gas stations owned by NIS Petrol EOOD on the territory the Republic of Bulgaria
Рок за достављање понуда: 02.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Монтажа и демонтажа скела за потребе Блока Истраживање и производња
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге превентивног одржавања UPS уређаја
Рок за достављање понуда: 23.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградња постројења за производњу и дистрибуцију компримованог природног гаса на ССГ Жарково 2 - К.О. Чукарица
Рок за достављање понуда: 01.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка алата за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 22.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Study of the hot water system at RNP
Рок за достављање понуда: 03.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ремонт локомотиве SCHÖMA 5756
Рок за достављање понуда: 01.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Kошење траве и одржавањe зелених површина на објектима Блока Промет за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција резервоара ФБ-0805
Рок за достављање понуда: 07.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Спојница мембранска контактора DC2601/2
Рок за достављање понуда: 01.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Вршење стручног надзора на инвестиционом пројекту Блок Прерада "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д. Нови Сад"
Рок за достављање понуда: 15.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз воде Јазак, рекламног и репроматријала материјала у Републици Србији и иностранству
Рок за достављање понуда: 21.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Антикорозивна заштита спољних површина резервоара Р11 на складишту НД Нови Сад
Рок за достављање понуда: 21.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда елабората о зонама опасности за потребе одобрења локације, пројеката електро инсталација, елабората заштите од пожара и главног пројекта заштите од пожара који су део техничке документације за доградњу постројења за истакањекомпримованог природног гаса (КПГ) на ССГ Жарково 2
Рок за достављање понуда: 21.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка материјала и извођење радова на пројекту инвестиционог одржавања „Замена пратећег грејања на инструментима електро грејањем“
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге репарације делова пумпи
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге израде резервних делова процесне опреме и резервни делови од графита за пумпе
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге израде резервних делова за хидраулична клешта
Рок за достављање понуда: 27.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге поправке косачица за 2017. годину.
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Асфалтирање саобраћајница на складиштима
Рок за достављање понуда: 20.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка канцеларијског материјала за Блок Промет
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Флексибилнила црева за рад вагон претакалишта на СНД Нови Сад и Пожега Блок Промет за 2017.г
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга израде антистатик пода у пунионици боца на Складишту ТНГ у Чачку
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка резервних делова за виталне системе на складиштима
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Квантитативна и квалитативна контрола сирове нафте и деривата нафте у земљи и иностранству и контроле условности превозних средстава
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга интервентног одржавања опреме под притиском
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Синтетички концентрат (пенило) за гашење пожара (AFFF) 1%
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за пумпе
Рок за достављање понуда: 21.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга одржавања Citrix лиценци
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Испитивања радних платформи за кретање запослених
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга повременог ангажовања додатне радне снаге
Рок за достављање понуда: 09.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Одржавање НОН АПЦ упс уређајa
Рок за достављање понуда: 10.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројектно-техничке документације за реализацију пројекта – Адаптација система за поврат кондензата у Енергани Нови Сад
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уградња ON-LINE анализатора за мерење Ph вредности и концентрације H2S, RSH, BTEX и индекса угљоводоника на линијама препумпавања воде из апи
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за когенератор TGC 2016-V8 за потребе зависног друштва НАФТАГАС Технички сервиси доо, Зрењанин
Рок за достављање понуда: 24.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка транспортних услуга и услуга радних машина
Рок за достављање понуда: 13.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Вршење услуге геодетских радова: израде катастарско-топографских планова за потребе израде планске документације, урбанистичко-техничке документације и техничке документације - ПАРТИЈА 1 Вршење услуге стручног надзора над изведеним геодетским радовима - снимљеним катастарско-топографским плановима - ПАРТИЈА 2
Рок за достављање понуда: 07.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге узорковањe и израде анализе квалитета земљишта за пројекте изградње станица за снабдевање горивом (ССГ) са рушењем постојећих
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге „нултог“ мерења буке у животној средини за пројекте изградње станица за снабдевање горивом (ССГ) са рушењем постојећих
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне и обојене металургије за потребе зависног друштва НАФТАГАС-Технички Сервиси доо
Рок за достављање понуда: 09.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Maintenance for software MCA for SAP
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге вршења техничке контроле пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу саобраћајних прикључака станице за снабдевање горивом (ССГ)на државне путеве I и II реда у Републици Србији
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга техничке контроле пројеката за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу станица за снабдевање горивом (са рушењем постојеће), на територији Републике Србије Блока Промет
Рок за достављање понуда: 13.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга штампања, савијања, коричења и увезивања у јемственик техничке документације (ИДР, ПГД, ПЗИ, ПИО, елаборати, студије, анализе и др.) за изградњу ССГ, Блока Промет
Рок за достављање понуда: 13.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга закупа медијског простора - "Top Speed" апликација
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз ГМ-1 из РН Панчево до купца у Румунији – Крајова
Рок за достављање понуда: 06.02.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга одржавања климатизације и расхладних уређаја на објектима Блока Промет за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 07.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења