Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде техничке документације за изградњу станица за снабдевање горивом и вршење пројектантског надзора на изградњи станица за снабдевање горивом ССГ „Зрењанин 2“, ССГ „Топола“, ССГ „Кикинда 4“, ССГ „Јурија Гагарина
Рок за достављање понуда: 02.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка алата за Погон Бушење
Рок за достављање понуда: 19.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: External and internal shunting of railway tankcars for the needs of tax warehouse of NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 14.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Доставка на артикули за търговска зала и бар, хартиени и пластмасови опаковки в бензиностанциите, собственост на Нис Петрол ЕООД
Рок за достављање понуда: 14.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Доставка на санитарно-хигиенни продукти и консумативи в бензиностанциите, собственост на НИС Петрол ЕООД
Рок за достављање понуда: 14.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Имплементација система аутоматизације ремоната бушотина
Рок за достављање понуда: 12.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Upgrade Uniformance PHD-a u RNP
Рок за достављање понуда: 09.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција нафтовода СС1-ОС Кп и реконструкција нафтовода КГ-ОС
Рок за достављање понуда: 08.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Услуга веб хостинга, израде и техничког одржавања веб cajтoва
Рок за достављање понуда: 21.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга ’’Тајног купца`` на станицама за снабдевање горивом у Републици Србији, Босни и Херцеговини, Румунији и Бугарској
Рок за достављање понуда: 07.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге транспорта бурића са адитивом
Рок за достављање понуда: 01.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге ревизије трафо станице
Рок за достављање понуда: 31.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга извођења радова на повезивању цевовода за испирање водом ваздушних хладњака s-2100
Рок за достављање понуда: 30.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација постојећег вентилационог система зграде Лабораторије у РНП
Рок за достављање понуда: 07.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Основни систематски преглед, специјалистички преглед-мушки и специјалистички преглед штитне жлезде
Рок за достављање понуда: 05.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Систематски специјалистички преглед - женски
Рок за достављање понуда: 02.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Обнова Premier Support-a за Polycom сервере/уређаје и Polycom партнер on-site support-a
Рок за достављање понуда: 31.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Испитивање атест уређаја на унутрашњој гасној инсталацији у акредитовној лабораторији, за потребе НГС-Техничких сервиса
Рок за достављање понуда: 31.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка стреч фолије
Рок за достављање понуда: 29.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуге годишњег одржавања фреонских клима система
Рок за достављање понуда: 30.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка припремака и геотекстила за птребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси
Рок за достављање понуда: 06.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Casing Equipment
Рок за достављање понуда: 13.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Procurement of Service of Hydraulic Fracturing of 14 Wells
Рок за достављање понуда: 06.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Обезбеђење извозне дозволе за прекогранични транспорт истрошеног реформинг катализатора и Прекогранични транспорт истрошеног реформинг катализатора по принципу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 06.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге систематског прегледа радника у Блоку промет за 2016. годину
Рок за достављање понуда: 26.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_ - Вршење услуге геодетских радова: израде катастарско-топографских планова за потребе израде техничке документације за изградњу са рушењем станица за снабдевање горивом: БИП Гучевска, Велики Мокри Луг 1, Блок 66а, Борска, Земун 1, Земун 2, ГСП Нови Београд, ГСП Карабурма – ПАРТИЈА 1 - Вршење услуге потврде стручног надзора над изведеним геодетским радовима - снимљеним катастарско-топографским плановима за потребе израде техничке документације за изградњу са рушењем станица за снабдевање горивом: БИП Гучевска, Велики Мокри Луг 1, Блок 66а, Борска, Земун 1, Земун 2, ГСП Нови Београд, ГСП Карабурма - ПАРТИЈА 2
Рок за достављање понуда: 26.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Лабораторијски апарат за одређивање термичке оксидационе стабилности млазног горива
Рок за достављање понуда: 05.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуге подршке и одржавања за ТИТУС софтвер
Рок за достављање понуда: 26.08.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Procurement of working clothes and PPE
Рок за достављање понуда: 30.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Procurement of service of performing workover and isolation works in NIS j.s.c exploration and productions weels
Рок за достављање понуда: 02.09.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга замене мембране на резервоару FB-1901 по систему кључ у руке
Рок за достављање понуда: 30.08.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ангажовање теренских возила са и без возача за потребе НАФТАГАС Транспорт доо
Рок за достављање понуда: 25.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка и испорука пластичне амбалаже (XDPE и PET боце и канистери) за период 1године за потребе Дирекције мазива
Рок за достављање понуда: 31.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Главна оправка локомотиве „Schoma 5755 - CFL 350“
Рок за достављање понуда: 24.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, испорука и уградња мобилијара на станицама за снабдевање горивом Блока Промет, тип „S“ у НИС Петрол бренду, на територији Републике Србије у току 2016. / 2017. године
Рок за достављање понуда: 31.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реализације програма за процену потенцијала и развој запослених компаније
Рок за достављање понуда: 25.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Санација цевовода и технолошких судова на КОГ Бока
Рок за достављање понуда: 18.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_„Mиграција базе података апликације „Судски спорови“
Рок за достављање понуда: 19.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Одржавање лиценци за апликацију Маximo
Рок за достављање понуда: 22.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка лиценци за апликацију Маximo
Рок за достављање понуда: 22.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Израда техничке документације пројекта изведеног објекта
Рок за достављање понуда: 22.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда и монтажа ограде у складишту у Елемиру
Рок за достављање понуда: 24.08.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Supply of Columns (Lot 1 - Columns Group I, Lot 2 - Columns Group II, Lot 3 - Columns Group III)
Рок за достављање понуда: 20.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Вршење услуге израде геомеханичких елабората за израду планске и техничке документације за изградњу 9 станица за снабдевање горивом: ССГ Јагодина 2, ССГ Лазаревац град, ССГ Чарли Чаплина, ССГ Београд север, ССГ Зрењанин 2, ССГ Топола, ССГ Кикинда 4, ССГ Тошин Бунар и ССГ Јурија Гагарина
Рок за достављање понуда: 19.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Сервисирање, оверавање и еталонирање вага и обука корисника
Рок за достављање понуда: 24.08.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: L_Multy frac wells
Рок за достављање понуда: 29.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена клинастог ременог преноса са зупчастим ременим преносом на вентилаторима С-2100
Рок за достављање понуда: 05.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_ Услуга уградње мерача протока отпадних вода на Складишту НД Смедерево
Рок за достављање понуда: 22.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Испитивање и замена на основу резултата дела цевовода и цевних фитинга на S-2200
Рок за достављање понуда: 18.08.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Passenger Freight Elevator
Рок за достављање понуда: 13.09.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења