Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка хоризонталних цилиндричних резервоара за течна горива и течни нафтни гас за ССГ у Републици Србији
Рок за достављање понуда: 22.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка и брендирање промотивних поклона за корпоративне клијенте и пословне партнере
Рок за достављање понуда: 13.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Обнова Oracle техничке подршке за Exadata хардвер
Рок за достављање понуда: 13.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Подешавање SLA параметара ITSM алата
Рок за достављање понуда: 13.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: L_Procurement of euro diesel fuel additives
Рок за достављање понуда: 14.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге реконструкције МБТС-1 Елемир СС-1 МБТС СОС Мкј и ЗТС СОС Кг
Рок за достављање понуда: 16.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградња и повезивање СТС Чантавир 400kVA и припадајућег 20 kV кабловског вода
Рок за достављање понуда: 16.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка одржавања лиценци Symantec
Рок за достављање понуда: 13.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројектно-техничке документације за пројекат инвестиционог одржавања: „Изградња нових и санација постојећих платформи, газишта и степеништа за безбедан приступ вентилима у РНП
Рок за достављање понуда: 19.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање анализатора у Енергани Панчево за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 09.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга годишњег одржавања система климатизације у Енергани Панчево (за 2017. годину)
Рок за достављање понуда: 09.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Набавка услуга извођења радова и испоруке и уградње опреме и материјала по принципу "кључ у руке" за потребе изградње објекта Информационог центра ТЕ-ТО Панчево у Панчеву
Рок за достављање понуда: 12.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Аутобуски превоз запослених
Рок за достављање понуда: 16.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Уградња термоизолације на засунима – Jacketing metoda
Рок за достављање понуда: 16.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Oдржавање мониторинг система
Рок за достављање понуда: 07.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Годишње одржавање Система OIS+, OIS USOI, PPDN, NGT Smart и Shahmatka
Рок за достављање понуда: 08.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз средњег дестилата (газолина, беле робе) аутоцистернама
Рок за достављање понуда: 05.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санације резервоара Р-3 на ОС Бока
Рок за достављање понуда: 08.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге редовног и корективног одржавања ротационе опреме за нафтне деривате и ТНГ-а Блока Промет за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 12.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Израда Геодетских снимања на пројекту „Развој рафинеријске прераде у НИС а.д.
Рок за достављање понуда: 13.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Поправка и ревизија 0,4 и 6 kV електромотора у 2017, у НИС а.д, Блок Прерада - Рафинерија нафте
Рок за достављање понуда: 07.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка Калцијум хлорида (CaCl2), калијум хлорида (KCl) и калцијум бромида (CaBr2)
Рок за достављање понуда: 21.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга организације БТЛ промотивних активности.
Рок за достављање понуда: 06.12.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаТендер се односи на следеће станице: 1. БС Суботица 2 – Пушкинов трг бб 2. БС Суботица 4 – Сомборски пут бб 3. БС Палић – Сплитска алеја бб 4. БС Краљево 3 – Олге Јовичић бб 5. БС Чарли Чаплин – Деспота Стефана бб 6. БС Бачка Паланка – Обровачки пут бб
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне и обојене металургије и изолационе вуне за потребе зависног друштва НАФТАГАС-Технички Сервиси доо
Рок за достављање понуда: 06.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка ЈЕТ Пумпе за потребе зависног друштва НАФТАГАС-Нафтни сервиси доо
Рок за достављање понуда: 20.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Адаптација система за поврат кондензата у Енергани Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.12.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда.
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Дефектажа и еталонирање вага
Рок за достављање понуда: 02.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка потрошног машинског материјала
Рок за достављање понуда: 09.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка и испорука етикета / налепница за потребе Дирекције за мазива за 2017. год.
Рок за достављање понуда: 09.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Вoђење стручног надзора за електро радове над изградњом нове станице за снабдевање горивом ССГ Тошин Бунар, Блока Промет, тип „S“ у НИС Петрол бренду, на територији Републике Србије
Рок за достављање понуда: 07.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга одржавања кафе апарата за 2017.годину
Рок за достављање понуда: 01.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде брендираних Drive Cafe шоља
Рок за достављање понуда: 30.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка и монтажа сигурносног електронског ормарића за кључеве
Рок за достављање понуда: 29.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови за инструментацију
Рок за достављање понуда: 08.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Повећање функционалности презентационе и комуникационе IT опреме за потребе бизниса
Рок за достављање понуда: 30.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Revizija i remont ( servis i periodični pregled) gorionika i gasnih rampi
Рок за достављање понуда: 07.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Одржавање CA лиценци
Рок за достављање понуда: 29.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Demobilization of equipment from China to Serbia
Рок за достављање понуда: 30.11.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаDeadline for bid submission was prolonged until November 30th, 2016 11h (local time).
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка инструментације након капиталног ремонта 2016 ( ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3, ЛОТ 4, ЛОТ 5 и ЛОТ 6)
Рок за достављање понуда: 30.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Хидрограђевински радови у 2017. години
Рок за достављање понуда: 07.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Ревизија и допуна постојеће техничке документације у циљу исходовања грађевинске дозволе за изградњу два објекта на Сервисном комплексу Блока Сервиси“ за потребе Блока Сервиси
Рок за достављање понуда: 29.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда гумених брисача и хладно вулканизирање на челичне профиле
Рок за достављање понуда: 24.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Услуга поправке уређаја за рендгенску дифракцију Ултима IV, Ригаку у лабораторији Upstream
Рок за достављање понуда: 28.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање и одржавање система за детекцију и дојава пожара на Когенерацијама за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 28.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Превентивни преглед и годишње одржавање УПС система са припадајућим батеријама у Енергани ПА и НС
Рок за достављање понуда: 28.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз пакованих роба у унутрашњем друмском саобраћају за 2017.годину
Рок за достављање понуда: 28.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: ЛСанација пода резервоара ФБ-1502
Рок за достављање понуда: 28.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Контрола и сервисирање система за детекцију запаљивих пара и гасова - на објектима Блока Промет за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 25.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге испоруке материјала / опреме и извођења радова на пројекту "Зграда диспечера у РНП"
Рок за достављање понуда: 19.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга закупа медијског простора у оквиру емисије „Вреле гуме“
Рок за достављање понуда: 24.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења