Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_услуге Санација танквана резервоара Р-6/7, Б-9, Д-11/12, Д-17/20, Д-21/22 И Г-7 (Складиште НД Нови Сад)
Рок за достављање понуда: 31.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга прања и подмазивања теретних возила Блока „Промет“ у 2017. години
Рок за достављање понуда: 27.10.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз битумена у друмском саобраћају до купаца у Бугарској, Румунији и Македонији
Рок за достављање понуда: 27.10.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуге сервисирања система аутоматског управљања на складиштима Блока Промет за 2017.годину
Рок за достављање понуда: 31.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Изнајмљивање високопритисних уређаја за прање водом измењивача топлоте, ваздушних хладњака и друге опреме у току 2017 године
Рок за достављање понуда: 04.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Механичко, хемијско и водено прање процесне опреме у току 2017. године
Рок за достављање понуда: 04.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање компресора „Atlas Copco“ у РНП – годишњи уговор за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 04.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Ревизија трафо станица
Рок за достављање понуда: 01.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Oбезбеђење техничких предуслова за безбедно коришћење апликација на мобилним/смарт уређајима
Рок за достављање понуда: 28.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Увођење гаса богатог водоником са постројења S-300 као сировине за постројење S-5000
Рок за достављање понуда: 27.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Периодични лекарски прегледи
Рок за достављање понуда: 27.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Пројектовање, испорука материјала и извођење радова на пројекту „Уградња ON-LINE pH метра за атмосферске и зауљене воде“ по принципу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 02.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка и одржавање Veeam лиценци
Рок за достављање понуда: 25.10.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ремонт сушионика компресора "Atlas Copco" GB-1503 и замена дисплеја на компресору "Atlas Copco" GB-1504
Рок за достављање понуда: 02.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Пружaње услуга генералног ремонта пумпних агрегата на складиштима НД Ниш и НД Београд
Рок за достављање понуда: 26.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуге ангажовања мобилног компакт прувера за компанијски метролошки надзор/ванредно оверавање мерних система на пристаништу за испоруку нафтних деривата у Блоку Прерада
Рок за достављање понуда: 26.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_ЛОТ 1 - Уградња интегралног система праћења залиха, мерења параметара и заштите од препумпавања на вертикалним цилиндричним резервоарима на Складишту НД Смедерево ЛОТ 2 - Уградња интегралног система праћења залиха, мерења параметара и заштите од препумпавања на вертикалним цилиндричним резервоарима на Складишту НД Нови Сад
Рок за достављање понуда: 26.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: L_LFO 367-16
Рок за достављање понуда: 04.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге реатестације Еx електромотора на Складишту НД Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.10.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена 40 ТСВ вентила у Манипулацији по принципу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 08.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка уља
Рок за достављање понуда: 01.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге АДР сертификације теретних возила Блока Промет у 2017. години
Рок за достављање понуда: 24.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Specification Parts for Choke Manifold 10K
Рок за достављање понуда: 14.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка сервисних услуга уградње система за мерење потрошње горива на постројењима и пратећој опреми погона по систему "кључ у руке"
Рок за достављање понуда: 15.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге продукције промо опреме
Рок за достављање понуда: 24.10.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге поправке и сервиса радних машина (виљушкара и телехандлера) за потребе НАФТАГАС Транспорта доо, Нови Сад
Рок за достављање понуда: 28.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Ангажовање аутоцистерни за пражњење и чишћење кела, шахти и базена
Рок за достављање понуда: 28.10.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге електромашинског одржавања складишта и стоваришта за нафтне деривате и ТНГ-а Блока Промет за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 28.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка мерне опреме за 2016. и за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 28.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге ископавања и уклањања старих подземних челичних резервоара на ССГ Трг ослобођења у Београду
Рок за достављање понуда: 28.10.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз средњих дестилата (Газолина) аутоцистернама за 2017
Рок за достављање понуда: 21.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Испорука главне опрема за станицу за компримовани природни гас (КПГ) на локацији општине Чукарица, град Београд, станица за снабдевање горивом Жарково 2 и одржавање опреме у гарантном периоду
Рок за достављање понуда: 04.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга преглед опреме за заштиту од пада са висине произвођача ПРОЈЕКТ-Пољска за 2016 годину
Рок за достављање понуда: 19.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга индексирања, дигитализације и архивирања приступница за програм лојалности за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 21.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Одржавање аутопраона на БСТ у Босни и Херцеговини по регијама
Рок за достављање понуда: 27.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Антикорозивна заштита (АКЗ) и исписивање НИС ознака на резервоарима на Складишту НД Ниш и ТНГ Чачак
Рок за достављање понуда: 28.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга рекалибрације и сервиса уређаја „Дрегер“ у 2017. години
Рок за достављање понуда: 18.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга друмског превоза камионом у међународном саобраћају - превоз паковане робе
Рок за достављање понуда: 19.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга испитивања, сервисирања и калибрације радарских аутоматских мерила нивоа типа REX RTG 3900 и RAPTOR произвођача EMERSON-ROSEMOUNT (SAAB) на складиштима нафтних деривата и ТНГ-а Блока Промет за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 17.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге испитивања, сервисирања и калибрације радарских аутоматских мерила нивоа Enraf на складиштима нафтних деривата и ТНГ-а Блока Промет за 2017.годину
Рок за достављање понуда: 17.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Вибрадијагностика ротационе опреме
Рок за достављање понуда: 21.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Испитивање цевовода и цевних конструкција
Рок за достављање понуда: 21.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга испитивања и оверавања мерних средстава на Складиштима нафтних деривата и ТНГ-а и мерних средстава на теретним возилима у Блоку Промет у 2017. години
Рок за достављање понуда: 18.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга одржавања климатизације и расхладних уређаја на складиштима, стовариштима НД и складиштима ТНГ-а Блока Промет за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 21.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга баждарења и сервиса ТНГ мерно-претакачке опреме на теретним возилима Блока Промет у 2017. години
Рок за достављање понуда: 18.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга данфирања судова на теретним возилима Блока „Промет“ у 2017. години
Рок за достављање понуда: 19.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка термо ролни за 2016. и 2017. годину
Рок за достављање понуда: 26.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка сандучара за превоз ТНГ боца
Рок за достављање понуда: 02.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Контрола и преглед стабилне инсталације за гашење и хлађење резервоара водом, ваздушном пеном и СО2 и контрола исправности хидрантске мреже на складиштима НД и ТНГ Блока Промет за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 26.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка застава за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 26.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења