Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација и адаптација просторија Одељења за технолошки транспорт (ОТТ) Нови Сад
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге „реализација приказа података са ABB NGC 8206 и Elster FC1 у Мерној платформи ЈП Србијагас
Рок за достављање понуда: 31.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реализација радова на затварању једног базена на Депонији отпадне исплаке у Новом Милошеву
Рок за достављање понуда: 05.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Ангажовање извођача за изнајмљивање опреме, механичко чишћење и хемисјко прање индустријске опреме у НИС а.д. за потребе НАФТАГАС Технички сервиси доо, Зрењанин
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уградња страјнера и лоптастих славина на пунилиштима ТНГ-а
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција далековода на напајање НП Елемир и НП Турија
Рок за достављање понуда: 05.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција трафостаницa СТС А3 НП Елемир
Рок за достављање понуда: 04.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка Примавера лиценци
Рок за достављање понуда: 29.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Електронски портал за дистрибуцију докумената коминтентима
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Реконструкција и изградња Система за заштиту од пожара на SS-I Велебит
Рок за достављање понуда: 06.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Fabrication and delivery of the Filter Unit of FA-2601 vessel
Рок за достављање понуда: 13.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде мајица и качкета
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Пројекат анализе са планом консултација за унапређење коришћења Autodesk 3D софтвера
Рок за достављање понуда: 28.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Успостављање линкова за пренос података
Рок за достављање понуда: 29.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге реконструкције трафостаница
Рок за достављање понуда: 04.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена кошуљице компресора GB-302C у Рафинерији нафте Панчево – кључ у руке
Рок за достављање понуда: 13.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Израда light box панела на НИС Петрол бензинским станицама
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Technical support for the following process units in Pančevo Oil Refinery: Hydrogen Generation Unit (S-5000), Spent Acid Regeneration Unit (S-4700) and Naphtha Hydrotreating Unit (S-400).
Рок за достављање понуда: 04.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Service for cleaning well tubing from parafin usign mechanical pig
Рок за достављање понуда: 04.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ротаметри и сензор температуре
Рок за достављање понуда: 04.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ултразвучни уређај за проверу исправности рада одвајача кондензата
Рок за достављање понуда: 04.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Petrotechnical in-house group trainings at NIS a.d. Novi Sad
Рок за достављање понуда: 28.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Проширење алармног система погона ТНГ и интеграција Д-27А на ДЦС
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Проширење ЕСД система
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Замена дотрајалог МЦЦ1.1 новим по систему „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Training “ Workover and Isolation Works in Oil and Gas Wells“
Рок за достављање понуда: 28.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда комплетне техничке документације за потребе исходовања решења о одобрењу извођења радова, пријаве и извођења радова за пројекат: Реконструкција индустријског колосека / Продужење железничке ваге у оквиру индустријског колосека у РНП
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка и испорука пливајуће зауставне бране на Каналу Дунав-Тиса-Динав код Новог Сад– на бункер станици Нови Сад у Блоку „Промет“
Рок за достављање понуда: 31.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка аутоелектрике
Рок за достављање понуда: 31.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда и испорука резерних сегмената ваздушних хладњака ЕЦ-2101 ( 5 ком ) на основу пројектног задатка
Рок за достављање понуда: 31.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Машинска обрада материјала – годишњи уговор за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 31.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Неутрализација резервоара FB-2602
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда пројектно-техничке документације за Службу електроенергетике
Рок за достављање понуда: 31.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Пумпа пнеуматска мембранска
Рок за достављање понуда: 31.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уградња вентила сигурности за растерећење цевовода у Манипулацији и израда извештаја генерисаних из Schneider Electric BOSS
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Израдa техничке документације за извођење радова на реконструкцији инсталација и опреме на понтону на бункер станици у Прахову
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Кровно уговрање за надоградњу и проширење постојеће IT Enterprise инфраструктурне, серверске, пратеће опреме и услуга
Рок за достављање понуда: 03.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Уградња и монтажа пумпних аутомата
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаКоригован је технички задатак и продужен рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Реконструкција вибрационог мониторинга расхладног мониторинга на расхладном торњу ЕF-9132 у Енергани Панчево по систему „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Замена гликолне пумпе на ГР-101
Рок за достављање понуда: 30.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Сакупљање, транспорт и депоновање отпада – Земља и камен који садрже опасне супстанце
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаИзмењен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Интеграција компресора за ЦО2 А и Б на ДЦС Емерсон по принципу " кључ у руке"
Рок за достављање понуда: 30.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Инсталација додатних мерења на НИР анализатору за узорке на постројењу С-300 по систему „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 29.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преглед и одржавање фреквентних регулатора - годишњи уговор за 2017
Рок за достављање понуда: 28.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Израда пројектно техничке документације са допуном HAZOP&SIL студије на пројекту "Замена Инструментације у пољу ESD система на FCC-у, Битумену, Блоку V и VI"
Рок за достављање понуда: 04.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање „АВВ“ процесних анализатора и „СЕМЅ“ система у 2017 – Партија 1 и 2
Рок за достављање понуда: 21.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Service of stabilization of near-wellbore zone
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Замена заковица алуминијумских кровова резервоара FB-1309/1310/1802 и FB-1204/1902/1904
Рок за достављање понуда: 28.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија енергетских трансформатора
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_За извођење грађевинских, хидротехничких, електро радова, радова дојаве пожара и видео надзора, за пројекте изградње: • Надстрешницe за складиштење уља и мазива на сервисном комплексу у Зрењанину • Надстрешницe за складиштење резервних делова на сервисном комплексу у Зрењанину
Рок за достављање понуда: 22.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења