Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка промо заштитиних маски за мобилне телефоне
Рок за достављање понуда: 29.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга ремонта подизно прелазне рампе (пасареле) на утоварној истоварним местима на складиштима Блока Промет ХД Нови Сад, НД Београд, НД Смедерево, НД Ниш и НД Пожега.
Рок за достављање понуда: 29.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда урбанистичко-техничке и техничке документације за потребе реализације пројектно-истраживачке фазе за набавку и уградњу топилице за полимер модификовани битумен на Складишту нафте Нови Сад
Рок за достављање понуда: 09.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда и испорука резерних сегмената ваздушних хладњака ЕC-2602 ( 4 ком ) на основу пројектног задатка
Рок за достављање понуда: 02.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Invitation for participation in Open tender for Project Design Service And Manufacturing, Delivery, Installation, And Commissioning Of Mobile Oil Well Production Testing Unit And Mobile Gas Well Production Testing Unit For Use In Romania
Рок за достављање понуда: 09.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Invitation for participation in Open tender for Project Design Service And Manufacturing, Delivery, Installation, And Commissioning Of Mobile Oil Well Production Testing Unit And Mobile Gas Well Production Testing Unit For Use In Romania
Рок за достављање понуда: 19.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда приступног пута и платоа бушотине El-83 за бушаће постројење ID-6 методом цементе стабилизације
Рок за достављање понуда: 24.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Монтажа новогодишње декорације БС за Нову 2018. годину
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда техничке документације и исходовање дозвола за замену резервоара за складиштење H2SO4 у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 25.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз расуте робе (индустријска уља) аутоцистернама у унутрашњем друмском саобраћају“ за потребе Дирекције Мазива
Рок за достављање понуда: 24.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_УСЛУГА АНГАЖОВАЊА АУТОЦИСТЕРНЕ СА ВОЗАЧЕМ ЗА СИПАЊЕ ЕУРО ДИЗЕЛА У ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРО АГРЕГАТЕ
Рок за достављање понуда: 24.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка пнеуматика са вулканизерским услугама и складиштењем пнеуматика на моторним возилима за потребе НАФТАГАС – Tранспорта д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 29.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, монтажа, демонтажа, пуштање у рад и сервисирање система за централизовано управљање мултимедијалним садржајем на SSG "Digital signage"
Рок за достављање понуда: 08.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде мајица и качкета
Рок за достављање понуда: 02.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге продукције промо опреме
Рок за достављање понуда: 01.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Уградња он-лине анализатора за дестилацију и за тачку замућења на линији дизела са МХЦ/ДХТ-а по принципу кључ у руке
Рок за достављање понуда: 14.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Годишње одржавање компресора тип ZR55 7,5 FF произвођача Аtlas Copco
Рок за достављање понуда: 23.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Инвестиоционо одржавање резервоара FB-0804 - замена пода и крова“ за потребе Блока Прерада
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Provision of Brand Elements Manufacture, Delivery and Installation Services at Gazprom Branded Petrol Stations in Romania”
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација саобраћајница на бензинским станицама
Рок за достављање понуда: 23.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_РАДОВИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ, ДЕФЕКТАЦИЈУ И СЕРВИСИРАЊЕ ЗАШТИТНИХ ПРЕКИДАЧА СЕКУНДАРА ТРАНСФОРМАТОРА И СПОЈНОГ ПОЉА У CA И CB ПОСТРОЈЕЊУ ЕНЕРГАНЕ ПАНЧЕВО ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ АББ
Рок за достављање понуда: 22.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Пројекат за извођење радова на инвестиционом одржавању на постојећем котловском постројењу БФ – 9602 ради поправке односно замене оштећених делова компезатора на вези димоводног канала и економајзера и обезбеђењу лакшег приступа појединим деловима котловског постројења
Рок за достављање понуда: 30.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Повећање функционалности презентационе и комуникационе IT опреме
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградња система за паљење бакље на СС1 Велебит
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Испитивање вибрационог стања система електромотор –редуктор -вентилатор на расхладном торњу ЕФ-9132 у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уградња термоизолације на инструментима и импулсним водовима на С - 200“
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга испитивања и периодична оверавања мерних средстава на теретним возилима (гравитациона метода) и ванредног испитивања и оверавања мерних средстава на Складиштима нафтних деривата и ТНГ-а и у Блоку Промет у 2017. години
Рок за достављање понуда: 05.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен само за ЛОТ 3
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Монтажа новогодишње декорације БС за Нову 2018. годину
Рок за достављање понуда: 17.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга премештања и програмирања рачунара мерне опреме.
Рок за достављање понуда: 16.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: L_Training of the employees of NIS Petrol EOOD – communicative and managerial skills
Рок за достављање понуда: 25.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_ПОДЛИВАЊЕ према пројекту: УРП Уградња компресорске јединице контејнерског типа на производном објекту КС КП (TEI – 00684)
Рок за достављање понуда: 18.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга испоруке новогодишње декорације ССГ за Нову 2017/18. годину
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Испитивање релејне заштите 220kV разводног постројења у TS220/6/6kV
Рок за достављање понуда: 15.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Санација упојних базена
Рок за достављање понуда: 23.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Замена 6kV кабла за напајање GA-9532
Рок за достављање понуда: 12.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Уградња грејања на усису компресора GB-2301
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга набавке и уградње умирујућих цеви на резервоарима МГ-3 и МГ-4 у складу са препорукама произвођача на Складишту нафте Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Уградња заштитних решетки на дифузорима вентилатора расхладног торња EF-9132 за потребе блока Енергетика локација Енергана Панчево
Рок за достављање понуда: 15.05.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање специјалиста за контролу подмазивања на ротационим агрегатима у РНП на период од 3 месеца
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Procurement of the service of stabilization of near-wellbore zone based on Turn Key model
Рок за достављање понуда: 12.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда и испорука покретних радних алуминијумских платформи са пратећом техничком документацијом на основу Техничког задатака
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Vacuum Degasser and Mud Gas Separator for ID-6
Рок за достављање понуда: 18.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Пружање услуге подршке стручном надзору Наручиоца и вршење других услуга
Рок за достављање понуда: 12.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање ротационе опреме ( компресори ваздуха, клипне, вијчане осовинске пумпе, вентилатори)
Рок за достављање понуда: 10.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз битумена до ино-купаца
Рок за достављање понуда: 10.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Збрињавање отпада – Запрљани туцаник
Рок за достављање понуда: 09.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Section 1- Surveying pipeline defects by method magnetometric defectoscopy Section 2- Diagnostics of the current pipeline condition by using the methods PCM, CIPS, DCVG, Making isometric projections, P&ID schematics and specifications of valves
Рок за достављање понуда: 23.05.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: ЛОТ 1- Снимање дефеката цевовода магнометријском методом ЛОТ 2- Дијагностика тренутног стања цевовода методама PCM, CIPS, DCVG, Израда, Изометрика, P&D шема и спецификација арматуре
Рок за достављање понуда: 23.05.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Испорука и монтажа монтажних објеката (контејнера) за смештај помоћног материјала на 3 ССГ ( Наис, Фонтана, Прељина 2)
Рок за достављање понуда: 10.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз расуте робе (индустријска уља) аутоцистернама у унутрашњем друмском саобраћају
Рок за достављање понуда: 09.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења