Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Услуга монтаже / демонтаже електро пратећег грејања за потребе капиталног ремонта у РНП OFS KN 2018-128-K
Рок за достављање понуда: 11.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Замена 6kV разводних постројења у трафо станицама ТС Естара, ТС Енова и ТС Г
Рок за достављање понуда: 15.06.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка услуге израде техничке документације и прибављање дозвола за реконструкцију и употребу објеката на складиштима нафтних деривата у Новом Саду, Смедереву и Нишу
Рок за достављање понуда: 29.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка система за детекцију гаса OFS KN 104 2018
Рок за достављање понуда: 30.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА СА НАБАВКОМ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ТЕХНОЛОШКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У НОВОМ САДУ
Рок за достављање понуда: 25.04.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Комплексна логистичка услуга превоза битумена у међународном железничком транспорту - извоз
Рок за достављање понуда: 12.04.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаОдустанак Наручиоца од набавке.
Наручилац: Матица
Назив набавке: Одржавање хигијене у НИС ад и ћеркама фирмама
Рок за достављање понуда: 02.04.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Испорука грађевинског материјала за територију Пожаревца
Рок за достављање понуда: 20.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка додатних услуга усменог и писменог превођења и лекторисања за НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 29.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка услуге планирања и закупа медија
Рок за достављање понуда: 09.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Квантитативна и квалитативна контрола сирове нафте и контрола пријема о отпреме полупроизвода и деривата нафте
Рок за достављање понуда: 16.03.2018
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка MHC/DHT катализатора
Рок за достављање понуда: 22.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Пружање телекомуникационе услуге L3VPN
Рок за достављање понуда: 14.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Санација хидрантске мреже на Складишту нафтних деривата Нови Сад
Рок за достављање понуда: 16.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: ЗАМЕНА ГОРИОНИКА НА ПЕЋИМА ВА-2101 И ВА-2301 по принципу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 09.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Санација упојних базена на ОС Кп
Рок за достављање понуда: 19.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Procurement of technology process simulators for operator training – OTS
Рок за достављање понуда: 01.03.2018
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Превоз сирове нафте и радног флуида са закупом аутоцистерни полуприколица
Рок за достављање понуда: 13.02.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаОдустанак Наручиоца од набавке.
Наручилац: Матица
Назив набавке: Хидрауличко фрактурирање бушотина у периоду 2018 - 2019
Рок за достављање понуда: 16.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Услуга oдржавања система за праћење производње Блока УПС (NGT smart, OIS УСОИ, ППДН, ОИС+, Шахматка и Технички режими, АРМ Диспечер)
Рок за достављање понуда: 01.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда потврда из радног односа
Рок за достављање понуда: 12.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Technical expert supervision during drilling and overhauls_
Рок за достављање понуда: 15.01.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Kerosene Mercaptan Removal Units Feasibility Study
Рок за достављање понуда: 16.02.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаDeadline for submitting tender applications is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Casings and liners cementing on one well based on Turn Key model
Рок за достављање понуда: 22.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз мoторних бензина, средњих дестилата и тешког газолина у унутрашњем друмском саобраћају
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Услуга сервисирања и одржавања виљушкара HYUNDAI 16t
Рок за достављање понуда: 29.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење термоизолационих радова у 2017. години
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга III лица за израду пројеката – израдa изометрика и шема за ХТ
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санирање пољских путева и враћање земљишта у првобитно стање на пројектима ЗД рефлективних сеизмичких испитивања у 2017/2018. години
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Preparation of project documentation (Basic Design Package) on the project Replacement of lift steam with lift gas to the FCC riser
Рок за достављање понуда: 22.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаTender deadline is extended again
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Oracle техничка подршка за Exadata хардвер
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Oдржавање мониторинг лиценци
Рок за достављање понуда: 12.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Oдржавање SBA система за 2018
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок је продужен
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге штампе рекламног материјала-офсет штампа
Рок за достављање понуда: 12.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда и монтажа ограде у складишту у Елемиру
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка услуге брендинга материјала
Рок за достављање понуда: 12.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Освајање бушотина клиповањем у периоду 2018-2020
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Избор правног лица за вршење стручног надзора на инвестиционим пројектима Блока Прерада
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Одржавање лиценци Symantec
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Термоизолациони радови у 2018. години за потребе Блока Прерада, Блока Енеркетика и Блока Сервиси (НАФТАГАС - Технички сервиси)
Рок за достављање понуда: 06.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројектне документације адаптације станице за мешање гасова на локацији Велебит
Рок за достављање понуда: 14.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санирање пољских путева и враћање земљишта у првобитно стање на пројектима ЗД рефлективних сеизмичких испитивања у 2017/2018. години
Рок за достављање понуда: 07.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Procurement of service for Technical expert supervision during drilling and overhauls
Рок за достављање понуда: 15.01.2018
Преузмите документа: File
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Procurement of service for Maintenance of packers with the associated equipment and engineering and technical support
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Aнтикорозивна заштита за потребе Блока Прерада, Блока Енергетика, Нафтагас –Техничких сервиса и Нафтагас – Нафтних сервиса за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Техничка контрола техничке документације, надзор над изградњом, координатор за пројектовање и координатор за извођење у циљу реализације пројекта Децентрализација топлотних извора у комплексу РНС за потребе Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 12.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Припрема радног флуида
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Penetration test
Рок за достављање понуда: 30.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израдa пројектне документације инвестиционог одржавања цевовода рафината објекта сулфолан за уградњу електро пратећег грејања и термоизолације на линији рафината са S-3600
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Грађевински радови на специјалној санацији против-пожарног цевовода у РНП
Рок за достављање понуда: 27.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења