Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге генералног ремонта когенерационог сета произвођача Cummins Power Generation и услуга редовног одржавања у периоду од 2 године“ за потребе Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 11.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Грађевински радови за потребе Блока Енергетика у 2018. години
Рок за достављање понуда: 06.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Доградња МЕ Велебит 3 - повезивање МЕ велебит 3Б са акумулатором топлоте и котларницом
Рок за достављање понуда: 11.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Адаптација електроенергетског напајања и резервног извора напајања на УС Надрљан
Рок за достављање понуда: 29.09.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација резервоара Р1 И Р3 са уградњом пливајућих усиса - Јерменовци
Рок за достављање понуда: 03.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда техно економске анализе варијантних решења замене две постојеће напојне пумпе и израде техничке документације за адаптацију/реконструкцију за одабрано решење у Енергани Рафинерије нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 10.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Машинско монтажни радови за потребе Нафтагас-технички сервиси
Рок за достављање понуда: 25.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена баластних потрошача (load banks) ради повећања електричне снаге когенерационих електрана „Велебит 1“ и Велебит 2“ по моделу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 22.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге извођења радова са набавком и испоруком материјала и опреме за потребе реконструкције мале електране Велебит 3Б“ за потребе Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 06.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка кејзинга и тубинга за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 29.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз битумена до Купца на територији Косова и Метохије“ за потребе Блока Промет
Рок за достављање понуда: 20.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Испорука и уградња материјала (по јединичним ценама) и извођење радова на замени дела цевовода сирове воде у Блоку 9 РНП
Рок за достављање понуда: 04.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга генералног ремонта компресорске јединице Sertco за компримовање гаса на производном објекту Инвеститора
Рок за достављање понуда: 18.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Монтажа и повезивање дозир пумпи контејнерског типа
Рок за достављање понуда: 19.09.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз ГМ-1 из РН Панчево до купца у Румунији - Клуж“ за потребе Блока Промет
Рок за достављање понуда: 13.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз ГМ-1 из РН Панчево до купца у Мађарској – Аеродром Будимпешта
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Монтажа и демонтажа скела за потребе Нафтагас-технички сервиси
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда техничке документације – пројеката за грађење и извођење радова за пројекат “HSE тренинг центар
Рок за достављање понуда: 19.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројекта за успостављање уклопне шеме са двостраним напајањем на 0,4 kV нивоу у TS L и TS R
Рок за достављање понуда: 04.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка и услуга испоруке и монтаже акумулатора топлоте са пратећом опремом и техничком документацијом на локацији мале електране Велебит 3
Рок за достављање понуда: 13.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услугa мерења, продукције и монтаже Drive Cafe бренд елемената на НИС Петрол и Газпром бензинским станицма на територији Републике Србије
Рок за достављање понуда: 29.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција изградње СТС 11 на НП Јерменовци
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга пријаве странаца, добијања боравишне и радне дозволе за стране држављане запослене у НИС а.д. и Нови Сад и зависним друштвима, визне подршке сим запосленим у НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација пословног простора и гаражног блока на складишту НД Аеросервис - Београд
Рок за достављање понуда: 31.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга генералног ремонта компресорске јединице Sertco за компримовање гаса на производном објекту Инвеститора
Рок за достављање понуда: 04.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградња KPG постројења Жарково 2
Рок за достављање понуда: 15.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Обнављање против-пожарног премаза на челичној конструкцији код ВРУ на ауто пунилишту и носећим стубовима резервоара ФБ-2005/06
Рок за достављање понуда: 29.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Feasibility Study for Reconstruction of the Spent Caustic Treatment Unit S-1850
Рок за достављање понуда: 08.09.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Обука “Well control”
Рок за достављање понуда: 25.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Надоградња ITCM алата
Рок за достављање понуда: 01.09.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израдa пројектне документације, обезбеђења дозвола за извођење радова, израду конкурсне документације за набавку опреме и извођења радова на пројекту “Замена 6кV разводних постројења у ТС Енова / Естара / Г”
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Implementation of HSE Strategy Based on Cultural Change
Рок за достављање понуда: 13.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге извођења радова са набавком и испоруком материјала и опреме за потребе реконструкције мале електране Велебит 3Б“ за потребе Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 06.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација/ремедијација земљишта са објекта Блока Промет – БС ТОПОЛА
Рок за достављање понуда: 21.08.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз ГМ-1 из РН Панчево до купца у Словенији – Аеродром Брник“ за потребе Блока Промет
Рок за достављање понуда: 17.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Спровођење истраживања социјално-психолошке климе у НИС а.д
Рок за достављање понуда: 18.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда ПТД и извођење радова на изградњи железничких вага на складиштима ТНГ Чачак и ТНГ Зрењанин
Рок за достављање понуда: 01.09.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Допуна студије изводљивости за реконструкцију зграде лабораторије варијантним идејним решењем фазне реконструкције објекта
Рок за достављање понуда: 19.09.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Климатизација и вентилација производног и магацинског простора
Рок за достављање понуда: 25.08.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење радова са набавком материјала и опреме за постројења за одвајање водоник сулфида (H2S) из раствореног гаса којим се снабдевају: а) мала електрана Турија називне снаге 995 kW на локацији СОС Турија Север и б) мала електрана Бока називне снаге 329 kW на локацији УС Бока
Рок за достављање понуда: 24.08.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Оверавање и сервисирање колских вага и провера исправности магацинских вага
Рок за достављање понуда: 18.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Izrada studije izvodljivosti za rekonstrukciju postrojenja za tretman istrošene lužine S-1850
Рок за достављање понуда: 05.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка, испорука, повезивање и пуштање у рад главне опремe - парног котла капацитета 10 t/h (6 bar и 200 °C) са пратећом опремом
Рок за достављање понуда: 28.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Обнова Premier Support-a за Polycom сервере/уређаје и Polycom партнер on-site support-a
Рок за достављање понуда: 11.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Поправка мерних инструмента
Рок за достављање понуда: 11.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Трајно збрињавање опасног отпада 13 05 08*
Рок за достављање понуда: 08.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Fishing service (damage repair service) with technical supervision on 4 (four) wells – X-1, X-2, X-3, X-4
Рок за достављање понуда: 25.08.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге адаптације примарног Дата центра у ПЦ Нови Сад НИС а.д.
Рок за достављање понуда: 21.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Implementacija APC kontrolera na S-500 i DA-303
Рок за достављање понуда: 25.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција изградње СТС 11 на НП Јерменовци
Рок за достављање понуда: 14.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења