Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Аутоматизација процеса адитивирања горива на складиштима Блока Промет по принципу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 31.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена баластних потрошача (load banks) ради повећања електричне снаге когенерационих електрана „Велебит 1“ и Велебит 2“ по моделу „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 11.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка ремонтних постројења
Рок за достављање понуда: 22.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција система катодне заштите у 2017. години - Замена преосталих станица катодне заштите
Рок за достављање понуда: 07.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Капитални ремонт резервоара ФБ 0902
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда приступних путева и платоа код бушотина на територији Кикинде, Мокрина и Мајдана методом цементе стабилизације“ за потребе Блока Истраживање и производња
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Вршење стручног надзора у току извођења радова на пројекту Санација конвективног испаривача котла BF-9501 у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Испорука опреме и материјала, извођење радова и израда Пројекта изведеног објекта за пројекат „Унапређење громобранске инсталације у РНП“
Рок за достављање понуда: 11.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуге подршке и одржавања за ТИТУС софтвер
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена оштећене и недостајуће термоизолације на опреми у Рафинерији Нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка и испорука главне опреме, услуга повезивања и пуштања у рад станице за компримовани природни гас (КПГ) на локацији општине Нови Београд – ССГ Блок 45
Рок за достављање понуда: 11.08.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Пројекат реконструкције индустријског колосека у кругу РНП
Рок за достављање понуда: 10.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_ Rentiranje gravimetra
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Консултантске услуге – „ IT Agile“ приступ
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Атестација опреме за рад - испитивање опреме за рад са аспекта безбедности и здравља на раду
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Zaštita peći u slučaju isticanja gasa na postrojenjima RNP
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_ГРП за разраду и експлоатацију угљоводоника нафтног поља Касидол
Рок за достављање понуда: 24.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Пројекат реконструкције индустријског колосека у кругу РНП
Рок за достављање понуда: 07.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Грађевински радови за потребе Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Дорада апликације „Судски спорови
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПоновно је продужен рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Друмски превоз ГМ-1 из РН Панчево до купца у Румунији - Клуж
Рок за достављање понуда: 18.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Wireless приступ интернету
Рок за достављање понуда: 19.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_UPGRADE WINGUARD система за мониторинг дојаве пожара и детекције гаса у РНП” – кључ у руке
Рок за достављање понуда: 28.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Investor Relations Website Maintenance
Рок за достављање понуда: 19.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Вршење стручног техничког надзора у току извођења радова на пројекту Санација конвективног испаривача котла BF-9501 у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 19.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење грађевинских радова на изради система за мониторинг и постављање специјалне фолије за изолацију депонија
Рок за достављање понуда: 17.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Реконструкција система за заштиту од пожара на НП Бока
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга уградње и пуштање у рад сепаратора, пијезометара и мерача протока и израду пројектно – техничке документације на 16 ССГ Блока Промет“ за потребе Блока ПРО
Рок за достављање понуда: 20.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Годишње одржавање аутоматског система мониторинга енергетског биланса Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројекта за успостављање уклопне шеме са двостраним напајањем на 0,4 kV нивоу у TS L и TS R
Рок за достављање понуда: 17.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_ГРП за разраду и експлоатацију угљоводоника нафтног поља Касидол
Рок за достављање понуда: 14.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена ДЦС мрежних свичева и радних станица на систему даљинског управљања и надзора у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 19.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка и уградња система за дојаву пожара
Рок за достављање понуда: 13.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградња складишта за хемикалије на СС-1 Велебит и СОС Мокрин – југ и санација складишта за хемикалије на СГС Мартонош – запад
Рок за достављање понуда: 20.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за доставу понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Servicing of the burners at boiler BF-9602 (Pillard)
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Испорука пројектне документације, набавка и уградња опреме и софтвера, имплементација аутоматизованог система мерења потрошње електричне енергије на нафтним пољима
Рок за достављање понуда: 16.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда.
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Збрињавање зауљених талога / зауљене земље у РНП за Блок Енергетику
Рок за достављање понуда: 11.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Замена оштећене и недостајуће термоизолације на опреми у Рафинерији Нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 19.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда студије за повећања поузданости ротационе опреме
Рок за достављање понуда: 26.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Трајно збрињавање опасног отпада
Рок за достављање понуда: 07.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројекта за Замену 6 кВ напојних каблова за TS N2
Рок за достављање понуда: 11.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санација резервоара Р-3 и Р-9 на ОС КП и Р-1 и Р-2 на СОС Мокрин Југ
Рок за достављање понуда: 17.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Професионално-техничке обуке за НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 10.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Трајно збрињавање опасног отпада
Рок за достављање понуда: 04.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Studija izvodljivosti koja se odnosi na zamenu instrumenata parnog pratećeg grejanja sa elektro instrumentima na FCC kompleksu u Rafineriji Nafte Pančevo
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројекта за успостављање уклопне шеме са двостраним напајањем на 0,4 kV нивоу у TS L и TS R
Рок за достављање понуда: 06.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција постојећих септичких јама на 7 станицa за снабдевање горивом Блока Промет на територији Републике Србије
Рок за достављање понуда: 12.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Проширење система Видео надзора у Трафо станицама Блока Енергетике
Рок за достављање понуда: 07.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка аутоцистерне 12м³ за превоз белог горива и аутоцистерне 19м³ и приколице 19м³ за превоз белог горива
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Пројектовање, исходовање сагласности и дозвола, испорука опреме и изградња по принципу „кључ у руке
Рок за достављање понуда: 14.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења