Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Монтажа и демонтажа скела за потребе Блока Прерада, Блока Енергетика, Нафтагас - техничких сервиса и Блока Истраживање и производња у периоду од 2018 - 2020. године godine
Рок за достављање понуда: 04.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израдa пројектне документације и добијање дозвола и сагласности за релизацију пројекта „Обезбеђивање одговарајућег притиска противпожарне паре за реакторе DC-0251/0252
Рок за достављање понуда: 04.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројектно техничке документације за реконструкцију постројења за производњу и пласман КПГ са ГПС КПГ Палић
Рок за достављање понуда: 30.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Гушење бушотина које претходи ремонту бушотина
Рок за достављање понуда: 04.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Preparation of project documentation (basic design package & local authority documentation) on the Project reconstruction of corrosion prevention system on S-2100
Рок за достављање понуда: 29.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Припрема за зимске услове
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда ПТД и извођење радова на изградњи железничких вага на складиштима ТНГ Чачак и ТНГ Зрењанин
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Геодетски радови
Рок за достављање понуда: 27.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз пакованих роба у унутрашњем друмском саобраћају“, за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда техничке документације постројења у Енергани Панчево у току 2018. године.
Рок за достављање понуда: 20.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Feasibility Study for Spent Acid Regeneration Unit Capacity Increasing
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Услуга превоза у речној пловидби
Рок за достављање понуда: 23.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Изнајмљивање опреме за сеизмичка истраживања
Рок за достављање понуда: 30.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Друмски превоз битумена у међународном саобраћају - превоз од РН Панчево до ино купаца
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Друмски превоз авио горива у међународном саобраћају - превоз од РН Панчево до ино-купаца
Рок за достављање понуда: 23.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење завршно-занатских радова у грађевинарству у објекту бр. 6 на Новом комплексу у Зрењанину за потребе НАФТАГАС - Нафтних сервиса д.о.о
Рок за достављање понуда: 27.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Термоизолациони радови у 2018. години за потребе Блока Прерада, Блока Енеркетика и Блока Сервиси (НАФТАГАС - Технички сервиси)“
Рок за достављање понуда: 20.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавкa услуге извођења радова, испоруке опреме и израде техничке документације за потребе реализације пројекта „Рибрендинг ССГ Багрдан"
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Слање Email порука добављачима
Рок за достављање понуда: 13.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Слање СМС булк обавештења
Рок за достављање понуда: 13.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге имплементације софтверског решења – мобилни оператер
Рок за достављање понуда: 15.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење радова на санацији пода резервоара ФБ-1902 у Манипулацији РНП
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Испорука опреме и материјала и извођење радова на модернизацији радио система и са израдом ПИО на пројекту „Модернизација радио система Рафинерије Нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 27.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Постављање ивичњака у Бечеју за потребе Блока Истраживање и производња
Рок за достављање понуда: 06.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Пројекат инвестиционог одржавања: Уградња запорне арматуре и бајпасних линија на опреми ради поузданијег рада постројења у РНП
Рок за достављање понуда: 15.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Изградњa гараже са израдом пројектно – техничке документације и исходовање свих потребних сагласности и дозвола за извођење радова по принципу „кључ у руке
Рок за достављање понуда: 07.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка техничких соли за блок истраживање и производњу
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење грађевинских радова на нафтним и гасним објектима Блока Истраживање и производња
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга друмског превоза камионом у међународном друмском саобраћају (превоз паковане робе моторна/индустријска, мазиве масти и сродне течности“ за 2018. Годину
Рок за достављање понуда: 02.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавкa услуге извођења радова, испоруке опреме и израде техничке документације за потребе реализације пројекта „Рибрендинг ССГ Багрдан“
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде, испоруке и монтажа елемената визуелне комуникације за станицу за снабдевање горивом ССГ Багрдан
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Припрема и пуштање у рад компресорске јединице DDC
Рок за достављање понуда: 09.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Aдаптација објеката на комплексу у Зрењанину
Рок за достављање понуда: 02.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Automatic Fire System (FSS) for Extinguishing and Cooling Equipment on Old Plants at POR Feasibility Study
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Ручни ископ земље
Рок за достављање понуда: 30.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Oдржавање IBM Maximo sistema
Рок за достављање понуда: 30.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Организовање ИТ иновативних догађаја
Рок за достављање понуда: 27.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Наношење антирефлексивних премаза у пећима С - 300
Рок за достављање понуда: 26.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Aнализа IT инфраструктуре и предлози за унапређење
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Прикупљање, транспорт и предаја пазара и административно-новчане документације са малопродајних објеката НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 02.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Study for increasing identification of hydrocarbon (HC) losses with methods for reducing in NIS AD Refining Blok Pancevo Refinery
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаDeadline is extended again
Наручилац: Матица
Назив набавке: Услуга одржавања биолошких уређаја за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 02.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда и монтажа ограде предвиђене за ограђивање царинског магацина
Рок за достављање понуда: 26.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга брзог превоза пакованих роба у унутрашњем саобраћају
Рок за достављање понуда: 25.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Доградња МЕ Велебит 3 - повезивање МЕ велебит 3Б са акумулатором топлоте и котларницом
Рок за достављање понуда: 02.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Aнгажовање аутоцистерни за сирову нафту за стајање поред бушотина“ за 2018. годину за потребе Блока Истраживање и производња.
Рок за достављање понуда: 24.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Aнгажовање аутоцистерни за сирову нафту за стајање поред бушотина“ за 2018. годину за потребе Блока Истраживање и производња.
Рок за достављање понуда: 24.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Машинско - монтажни радови за израду подструкуре IDECO, мешалице за гравелпак, поправка пумпи за НАФТАГАС – Техничке сервисе д.о.о. Зрењанин
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: For procurement of service of Cementing production casing of 2 wells in 2017
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Збрињавање опасног, неопасног отпада и зауљене амбалаже на нивоу НИС а.д.
Рок за достављање понуда: 07.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења