Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Међународни транспорт ТНГ аутоцистернама носивости 20/40 m3
Рок за достављање понуда: 20.09.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Испорука и уградња опреме за техничку заштиту на терминалу Попови и бензинским станицама Попови и Трњаци
Рок за достављање понуда: 22.08.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Маркетинг - Закуп медија
Рок за достављање понуда: 07.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Мјерење продукција и монтажа Drive Cafe бренд елемената на Gazprom и NIS Petrol бензинским станицама на територији Босне и Херцеговине
Рок за достављање понуда: 05.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад кафе апарата за БСТ у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 20.04.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Техничко одржавање објеката и пратеће опреме у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 21.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Набавка личне заштитне опреме (ЛЗО) за БСт. у брендовима "GAZPROM" и "NIS Petrol" кроз форму консигнационе продавнице на територији Босне и Херцеговине
Рок за достављање понуда: 03.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Дугорочни најам путничких возила по лотовима
Рок за достављање понуда: 21.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Л_Маркетиншке услуге по лотовима
Рок за достављање понуда: 04.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Л_Међународни превоз деривата аутоцистернама
Рок за достављање понуда: 29.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Шпедитерске услуге и услуге царинског посредовања у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 27.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Испорука и уградња опреме за адитивирање горива на терминалу Попови
Рок за достављање понуда: 22.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Набавка БОС рачунара за БСт у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 09.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Превоз пошиљки, уља, мазива и других роба у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 17.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Одржавање аутопраона на БСТ у Босни и Херцеговини по регијама
Рок за достављање понуда: 27.10.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Набавка услуге одржавања хигијене, испоруке хигијенског материјала и средсатава за чишћење на БСТ у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 29.06.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Набавка и испорука канцеларијског материјала у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 29.06.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Набавка међународног превоза ТНГ аутоцистернама
Рок за достављање понуда: 13.05.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Набавка услуге, испоруке и уградње расвјете у LED техници за бензиснке станице у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 10.06.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Одржавање и сервисирање аутоматског мјерила нивоа (АМН) у танковима за гориво на бензинским станицама у БиХ
Рок за достављање понуда: 18.04.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Грађевинско-занатски радови на БСт у Босни и Херцеговини по регионима
Рок за достављање понуда: 25.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Периодично црпљење и чишћење сепаратора уља и масти и септичких јама, као и услуге чишћења и баждарења резервоара за гориво сувом или мокром методом са израдом таблицана на БСт у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 17.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Израда, испорука и извођење радова на имплементацији бренда G-Drive на 23 БСт GAZPROM у Босни и Херцеговини по систему "кључ у руке"
Рок за достављање понуда: 10.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Техничко одржавање бензинских станица у Босни и Херцеговини по регионима
Рок за достављање понуда: 09.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Набавка БОС рачунара за БСт у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 02.03.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Контрола квалитета горива и печаћење цистерни у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 22.02.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Набавка опреме и извођење радова за изградњу ТНГ постројења на постојећим бензинским станицама у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 13.11.2015
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Маркетиншке услуге
Рок за достављање понуда: 13.05.2015
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Лична заститна опрема (ЛЗО) у брендовима „ГАЗПРОМ“ и „НИС ТРИКОЛОР“ кроз форму косигнационе продавнице на територији Босне и Херцеговине
Рок за достављање понуда: 10.12.2014
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Набавка опреме и извођење радова за изградњу ТНГ у постројења на постојећим бензинским станицама у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 18.08.2014
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Превоз моторних бензина и средњих дестилата у међународном друмском транспорту
Рок за достављање понуда: 01.08.2014
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Шпедитерске услуге и услуге царинског посредовања
Рок за достављање понуда: 05.06.2014
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Техничко одржавање БСт у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 25.02.2014
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Физичко-техничка заштита на објектима, пословним просторима и бензинским станицама НИС Петрола и G-Petrola
Рок за достављање понуда: 10.02.2014
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Лична заштитна средства за БС у Босни и Херцеговини по партијама у бренду "Газпром"
Рок за достављање понуда: 30.04.2013
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Превоз ТНГ аутоцистернама у унутрашњем друмском саобраћају
Рок за достављање понуда: 20.03.2013
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Превоз моторних бензина и средњих деситлата у унутрашњем друмском саобраћају
Рок за достављање понуда: 20.03.2013
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Лична заштитна средства за запослене на БС у Босни и Херцеговини
Рок за достављање понуда: 03.12.2012
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Техничко одржавање бензинских станица у Републици Српској по регионима за потребе зависног друштва НИС Петрол д.о.о., Бањалука
Рок за достављање понуда: 13.11.2012
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Грађевинско-занатски радови на БСт у Босни и Херцеговини по регионима
Рок за достављање понуда: 10.03.2016
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке.