Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка цевне арматуре за капитални ремонт FB-0902
Рок за достављање понуда: 28.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Гумирање ОФС КН 2017-81-К
Рок за достављање понуда: 05.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне металургије, потрошног материјала и алата
Рок за достављање понуда: 27.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка грађевинског материјала и термотехничкке инсталације за изградњу ССГ за потребе НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 27.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка ватрогасне пумпе и преносног противпожарног монитораза потребе зависног друштва НАФТАГАС-Нафтни сервиси доо OFS KN 2017-86
Рок за достављање понуда: 04.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервисирање и одржавање аутоцистерни за потребе Нафтагас Транспорта OFS KN 2017-89
Рок за достављање понуда: 25.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Oпремањe аутоцистерни системима против смрзавања надградње возила за потребе Нафтагас Транспорта OFS KN 2017-88
Рок за достављање понуда: 25.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Алат за бушотинске сервисе - 87
Рок за достављање понуда: 06.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка ретајнера - 83
Рок за достављање понуда: 26.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка грађевинског материјала и термотехничке инсталације OFS KN 2017-79-k
Рок за достављање понуда: 13.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Санација складишта за хемикалије на производном објекту СГС Мартонош за потребе НАФТАГАС-Тeхничких сервиса д.о.о., OFS KN 2017-84-K
Рок за достављање понуда: 13.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Логистичка подршка сеизмичкој екипи за извођење радова у Румунији
Рок за достављање понуда: 14.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Резервни делови за бушотинске сервисе
Рок за достављање понуда: 21.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка алата
Рок за достављање понуда: 04.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Адаптација и поправка БОП-а код произвођача
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка електроматеријала, резервних делова, алата за потребе зависног друштва НАФТАГАС-Нафтни сервиси доо
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова елеватора и прихватних клиноваза потребе зависног друштва НАФТАГАС-Нафтни сервиси доо
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Расветни телескопски торањ са додатном опремом
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка дубинског алата за савитљиви тубинг
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Tool Equipment
Рок за достављање понуда: 18.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за когенерацију
Рок за достављање понуда: 08.09.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаРок за доставу понуда је продужен
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова и материјала за бушаће постројење ID 7
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of Spare Parts OFS KN 2017-68
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Fishing Tools
Рок за достављање понуда: 08.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање теренских возила без возача за потребе НАФТАГАС Транспорта
Рок за достављање понуда: 08.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of Spare Parts
Рок за достављање понуда: 07.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање теренских возила без возача за потребе НАФТАГАС Транспорта
Рок за достављање понуда: 31.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Транспортне услуге за потребе НАФТАГАС Транспорта
Рок за достављање понуда: 28.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of Circular Chart Recorder and Papers for Circular Chart Recorder
Рок за достављање понуда: 28.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервис, поправка и одржавање средстава рада Caterpillar
Рок за достављање понуда: 21.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге за извођење радова на реконструкцији станице за снабцевање горивом OFS KN 2017-66-K
Рок за достављање понуда: 15.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервис, поправка и одржавање средстава рада за потебе Зависног друштва НАФТАГАС Технички сервиси доо, Зрењанин
Рок за достављање понуда: 18.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка материјала за санацију складишта за хемикалије на производном објекту СГС Мартонош за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо, Зрењанин
Рок за достављање понуда: 11.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка транспортних услуга за потебе НАФТАГАС Транспорт доо, Нови Сад
Рок за достављање понуда: 04.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка материјала за извођење радова на реконструкцији станице за снабдевање горивом за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 31.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Санација складишта за хемикалије на производном објекту СГС Мартонош и лимарске услуге за потребе НАФТАГАС - Технички сервиси д.о.о. Зрењанин
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда по Партијама 1 и 2 предметне набавке је продужен.
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка и сервис радних машина за потребе зависног друштва Нафтагас –Технички сервиси – Погон Изградња
Рок за достављање понуда: 03.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Извођење радова на реконструкцији станице за снабдевање горивом за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 31.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Надзор над електрорадовима за потребе НАФТАГАС Технички сервиси
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка материјала за санацију складишта за хемикалије на производном објекту СГС Мартонош за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси доо
Рок за достављање понуда: 26.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање (рентирање) мобилних јединица видео надзора ОФС КН 2017-49
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Fishing Tools
Рок за достављање понуда: 29.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за подношење понуда је продужен
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of Fishing Tools
Рок за достављање понуда: 22.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Материјал за заваривање за потребе ЗД Технички сервиси и ЗД Нафтни сервиси
Рок за достављање понуда: 16.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка пнеуматика са вулканизерским услугама и складиштењем пнеуматика на моторним возилима за потребе НАФТАГАС – Tранспорта д.о.о. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 29.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Vacuum Degasser and Mud Gas Separator for ID-6
Рок за достављање понуда: 18.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Израда / репарација хидрауличних и пнеуматских црева
Рок за достављање понуда: 26.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Л_Транспортне услуге и услуге грађевинских машина
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга сервиса и поправке мењача Allison
Рок за достављање понуда: 27.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка ланаца, семеринга, клинастог ремења, лежајева, пнеуматских и хидрауличних вентила, вијчане робе и ужади
Рок за достављање понуда: 21.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења