Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне металургије OFS KN 2018-5
Рок за достављање понуда: 26.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге ручног ископа за потребе НАФТАГАС Технички сервиси OFS KN 2018-4
Рок за достављање понуда: 24.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Emergency Repair of the Equipment and Devices within the Drilling Rig ZJ40DBST OFS KN 2018-53-K
Рок за достављање понуда: 22.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of GP Screen
Рок за достављање понуда: 23.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за дубинске моторе за погон Бушење
Рок за достављање понуда: 03.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање БОП опреме
Рок за достављање понуда: 09.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге за извођење радова на реконструкцији станице за снабдевање горивом Багрдан за потребе НАФТАГАС-Тeхничких сервиса д.о.о
Рок за достављање понуда: 26.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне металургије и стругарског материјала OFS KN-2017-117
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за Волво Пента ОФС КН 2018-47-K
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге сервиса, баждарења, замене тахографа и очитавање података са дигиталних тахографа
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне металургије, брусног материјала и алата ОФС КН 2017-115
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка транспортних услуга- Тегљачи за потребе Нафтагас – Транспортa д.о.о. Нови Сад ОФС КН 2017-116-К
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка транспортних услуга радних машина са ротационим миксером за потребе Нафтагас – Транспортa д.о.о. Нови Сад OFS KN 2017-114-К
Рок за достављање понуда: 04.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка неискрећег алата ОФС КН 2018-46-К
Рок за достављање понуда: 11.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка неискрећег , ручног и електричног алата за потребе зависног друштва:НАФТАГАС - Нафтни сервиси д.о.о. Нови Сад ОФС КН 2018-44
Рок за достављање понуда: 11.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка електронских картица и електронских модула за потребе зависног друштва Нафтагас Нафтни Сервиси, Погон бушење OFS-KN-2018-45
Рок за достављање понуда: 11.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Л_Завршни грађевински радови у грађевинарству за потребе НАФТАГАС - Технички сервиси д.о.о. Зрењанин ОФС КН 2017-113
Рок за достављање понуда: 01.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Nabavka rezervnih delova za Alatnu službu – pogon Bušenje OFS KN 2018-42
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Gasna oprema i kablovi za Bušotinske servise
Рок за достављање понуда: 01.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка усисних црева
Рок за достављање понуда: 29.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка RIDGID алата, ОФС КН 2018-41-K
Рок за достављање понуда: 01.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка дрвених талпи за потребе НАФТАГАС-Тeхничких сервиса д.о.о ОФС КН 2017-112
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка брусно-резног материјала за потребе НАФТАГАС-Тeхничких сервиса д.о.о- Број поступка ОФС КН 2018-3-K
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Резервни делови за бушотинске сервисе
Рок за достављање понуда: 24.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка транспортних услуга и услуга радних машина - аутодизалица
Рок за достављање понуда: 15.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка опреме за Gravel Pack
Рок за достављање понуда: 23.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка вијчане робе за потребе НАФТАГАС-ТЕХНИЧКИ СЕРВИСИ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН ОФС КН 2018-22-К
Рок за достављање понуда: 09.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за машину за топло прање за потребе НАФТАГАС-ТЕХНИЧКИ СЕРВИСИ Д.О.О. ЗРЕЊАНИН ОФС КН 2018-23-К
Рок за достављање понуда: 09.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка хемије и потрошног материјала
Рок за достављање понуда: 06.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка алата за потребе ЗД НАФТАГАС Технички сервиси
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка потрошног материјала и резервних делова за погон Бушење
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Spare Parts for Well Services Department
Рок за достављање понуда: 09.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка мерних уређаја
Рок за достављање понуда: 02.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црева
Рок за достављање понуда: 30.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за опрему CATERPILLAR
Рок за достављање понуда: 06.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка опреме за подизање терета
Рок за достављање понуда: 30.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за каротажну апаратуру
Рок за достављање понуда: 30.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка радне жице
Рок за достављање понуда: 27.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка грађевинског материјал OFS KN 2018-11-K
Рок за достављање понуда: 24.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка уља и мазива OFS 2017-21-K
Рок за достављање понуда: 24.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of Spare Parts OFS KN 2017-102
Рок за достављање понуда: 24.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за возила
Рок за достављање понуда: 24.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Резервни делови за когенерацију MWM
Рок за достављање понуда: 27.10.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Грађевинско-занатски радови OFS KN 2017-104
Рок за достављање понуда: 13.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Резервни делови за возила
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Индустријска пластика
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за бушење ОФС КН 2018-27
Рок за достављање понуда: 27.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка заптивних прстенова КН ОФС 2018-30
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка лептирастих вентила за бушење ОФС КН 2018-32
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка исплачних црева КН ОФС 2018-33
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења