Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Internals for Top Section of Atmospheric Tower DA-2101 and relevant accessories
Рок за достављање понуда: 06.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Санација – црпљење угљоводоника из пијезометарске мреже
Рок за достављање понуда: 28.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка опреме и материјала и извођење радова на ремонту GB-5001
Рок за достављање понуда: 02.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Лежаји (аксијални) за SULZER пумпе
Рок за достављање понуда: 02.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сегменти испуне колоне и притисне решетке
Рок за достављање понуда: 02.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Електроматеријал – РЕМОНТ 2019.год
Рок за достављање понуда: 22.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Rezervni delovi NUOVO PIGNONE za GB 502B - REMONT 2019
Рок за достављање понуда: 22.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Спирометални заптивачи – РЕМОНТ 2019.год
Рок за достављање понуда: 22.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Прекидачи, детектори уземљења и електроника
Рок за достављање понуда: 22.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка делова произвођача Metso (ЛОТ 1), Flowserve (ЛОТ 2) и Samson (ЛОТ 3)
Рок за достављање понуда: 22.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови за стационарну опрему ЛОТ 1 - 7 - РЕМОНТ
Рок за достављање понуда: 22.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Уље
Рок за достављање понуда: 19.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Коалесцер филтерска јединица за посуде FA-2610 и FA-2611
Рок за достављање понуда: 29.06.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка радних кожних фотеља за коришћење 24 сата , (24/7)
Рок за достављање понуда: 12.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Опремa за одређивање садржаја укупних седимената врућом филтрацијом у резидуалним уљима за ложење - поступак одређивања после старења према захтевима стандарда ISO 10307-1 и ISO 10307-2 са пратећим прибором
Рок за достављање понуда: 12.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка материјала за пројекат замене нисколегираних цевовода на С-2200
Рок за достављање понуда: 08.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Делови компресора GB4302
Рок за достављање понуда: 06.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка не Ех електроматеријала за потребе сектора енергетике – КРОВНИ УГОВОР
Рок за достављање понуда: 04.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сет делова конзоле за чување уља
Рок за достављање понуда: 04.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА АЛИЗАТОРСКУ ОПРЕМУ
Рок за достављање понуда: 04.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Картица електронска Honeywell
Рок за достављање понуда: 01.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Aутоматски бројач честица према методи ISO 4406
Рок за достављање понуда: 29.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка делова компресора ГБ 2401, 2402
Рок за достављање понуда: 01.06.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преносни анализатори и калибратор
Рок за достављање понуда: 21.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Персонални детектори гаса
Рок за достављање понуда: 16.05.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Klipno membranske pumpe
Рок за достављање понуда: 28.05.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда пројекта за извођење и ПИО за пројекат „ Искоришћење топлоте дизела после ЕА 2425 за продукцију паре на С-2400“
Рок за достављање понуда: 11.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Екстракт за гашење пожара 3 %
Рок за достављање понуда: 10.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови компресора GB5101X
Рок за достављање понуда: 09.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Систем за мониторинг перформанси измењивача на С-2100 и С-2200
Рок за достављање понуда: 15.05.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка и уградња саобраћајне сигнализације и опреме у складу са Пројектом саобраћаја и саобраћајне сигнализације унапређења безбедности саобраћаја на деоници Спољностарчевачке улице испред Рафинерије нафте Панчево КП 16000 и КП15712/1
Рок за достављање понуда: 25.04.2018
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Електромотори за ГП1 и ГП2
Рок за достављање понуда: 17.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: ЛОТ 1 – Славина кугласта са опругом, ЛОТ 2 – Засун са редуктором
Рок за достављање понуда: 20.04.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Инструменти за испитивање електроопреме
Рок за достављање понуда: 15.06.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање "Вендора" постројења за гранулацију сумпора С-4460
Рок за достављање понуда: 28.05.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка материјала и извођење радова на замени изолатора и енергетске електронике за електростатички филтер ПБ-4701
Рок за достављање понуда: 27.04.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање Metso регулационих вентила u 2018. години
Рок за достављање понуда: 26.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Пилот испитивање хидрокрекинг катализатора
Рок за достављање понуда: 12.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Вађење и прање испуне колоне ДА-4303
Рок за достављање понуда: 09.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање Flowserve регулационих вентила
Рок за достављање понуда: 02.02.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Oдржавање „ABB“ процесних анализатора и „СЕМЅ“ система – Партија 1, калибрација „АВВ“ процесних анализатора – Партија 2 и одржавање „Durag“ софтвера – Партија 3 у 2018
Рок за достављање понуда: 25.12.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак Наручиоца од набавке - ЛОТ 3
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сервис и поправка специјалног возила IVECO TRAKKER AC410 T-41 за 2018 годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање помоћног воза у 2018 г.
Рок за достављање понуда: 11.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Услуге луке за складиштење опреме на пројекту „Развој рафинеријске прераде у НИС а.д
Рок за достављање понуда: 10.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Услуга луке за складиштење опреме
Рок за достављање понуда: 18.09.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Пумпа за воду 45 КW, 12W
Рок за достављање понуда: 06.09.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Лим 2 мм МОНЕЛ 400
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Регенерација солвента на серији С-3600 у РНП
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Медицинске услуге на градилишту
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка инструментације за бакљу
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда