Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ревизија Акта о процени ризика у Рафинерији нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 06.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Опрема за изоловање и закључавање - ЛОТО ОПРЕМА
Рок за достављање понуда: 02.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Хемијско чишћење размењивача II групе 2107A-F sa strane plašta
Рок за достављање понуда: 26.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Хидрограђевински радови у 2018
Рок за достављање понуда: 30.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ремонт турбине и брзо затварајућег вентила ТGB-2402
Рок за достављање понуда: 29.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Заптивач мембране резервоара Vacono
Рок за достављање понуда: 29.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Суво чишћење хладњака методом „меки бластинг“
Рок за достављање понуда: 24.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка резервних делова EagleBurgmann
Рок за достављање понуда: 24.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Деконтаминација и одмашћивање опреме
Рок за достављање понуда: 16.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање извођача за радове у Аутоматици за период од три године
Рок за достављање понуда: 12.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Делови ON/OFF вентила METSO
Рок за достављање понуда: 16.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преглед "Ex" опреме у Аутоматици за период од три године
Рок за достављање понуда: 09.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преглед и калибрација система дојаве пожара – законска обавеза за период од три године
Рок за достављање понуда: 12.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање „MSA/General Monitor“ система гасне детекције за период од три године
Рок за достављање понуда: 12.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преглед и калибрација система гасне детекције – законска обавеза за период од три године
Рок за достављање понуда: 12.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови „John Crane“
Рок за достављање понуда: 09.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Испитивање вентила сигурности у раду постројења у току 2018
Рок за достављање понуда: 09.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Уље
Рок за достављање понуда: 08.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Услуга прегледа, испитивања и одржавања стабилних система за гашење пожара водом, типа "Drenčer" у РНП - вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 11.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преглед, испитивање и одржавање аутоматских стабилних система за гашење пожара тешком пеном у РНП- вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 11.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: ЛОТ- 1 - чишћење, одмашћивање и прање металних, бетонских површина, резервоара , кеч базена и чишћење система уљне, фекалне и атмосферске канализације. ЛОТ-2 и 3 Механичко хемиjско и водено прање процесне опреме у РНП за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 08.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Еталонирање „СЕМЅ“ система за период од три године
Рок за достављање понуда: 08.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преглед и сервис GMI персоналних детектора гаса- вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 08.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ремонт живиних светиљки у Ех заштити и уградња драјвера за светлосни извор у LED технологији с издавањем Ех сертификата и испитивањем светиљки у 2018.години
Рок за достављање понуда: 08.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање компресора „Atlas Copco“у РНП за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 09.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Везивни елементи подова колоне
Рок за достављање понуда: 26.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Online чишћење пећи
Рок за достављање понуда: 15.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање Flowserve регулационих вентила
Рок за достављање понуда: 02.02.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Услуге трећих лица за потребе напредних техника испитивања без разарања
Рок за достављање понуда: 25.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Oдржавање „ABB“ процесних анализатора и „СЕМЅ“ система – Партија 1, калибрација „АВВ“ процесних анализатора – Партија 2 и одржавање „Durag“ софтвера – Партија 3 у 2018
Рок за достављање понуда: 25.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда студије о могућностима смањења броја обртаја на турбокомпресору ТГБ 4301
Рок за достављање понуда: 10.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Годишњи Уговор за одржавање мерно регулационе опреме, управљачког система и software-a произвођача Krohne, Isoil, Smar, Gestra" - вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда и санација челичних конструкција у кругу и пристаништу РНП за 2018 годину
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање Emerson Fisher мерно регулационе опреме у РНП - вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање Honeywell мерно регулационе опреме и DCS-a у РНП - вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 14.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање Siemens мерно регулационе опреме и PLC Scada у РНП - вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање GE мерно регулационе опреме и System1 у РНП – вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање Yokogawa мерно регулационе опреме и DCS-a у РНП - вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање Schneider мерно регулационе опреме у РНП – вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сервис и поправка специјалног возила IVECO TRAKKER AC410 T-41 за 2018 годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање помоћног воза у 2018 г.
Рок за достављање понуда: 11.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Услуге луке за складиштење опреме на пројекту „Развој рафинеријске прераде у НИС а.д
Рок за достављање понуда: 10.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Услуга луке за складиштење опреме
Рок за достављање понуда: 18.09.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Пумпа за воду 45 КW, 12W
Рок за достављање понуда: 06.09.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Лим 2 мм МОНЕЛ 400
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Регенерација солвента на серији С-3600 у РНП
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Медицинске услуге на градилишту
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка инструментације за бакљу
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Заптивачи Fluiten
Рок за достављање понуда: 12.07.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање сервисера Sulzer
Рок за достављање понуда: 30.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда