Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка механичких заптивача на пумпама С-2400
Рок за достављање понуда: 06.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сервисирање анализатора тачке росе на сушачима компресора за инструментални ваздух
Рок за достављање понуда: 29.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Уређај "CIVACON 8800E" за блокаду препуњавања и проверу уземљења цистерни на Аутопунилишту
Рок за достављање понуда: 03.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Aутоматски апарат - Микросепарометар за одређивање сепарационих карактеристика воде у млазном гориву ЈЕТ A1 према захтеву стандарда ASTM D 3948
Рок за достављање понуда: 26.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка делова компресора ГБ 2401, 2402
Рок за достављање понуда: 27.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка трагача и тестера електроенергетских каблова и електричарске торбе са алатом
Рок за достављање понуда: 26.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Услуга луке за складиштење опреме
Рок за достављање понуда: 18.09.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Изолациони aпарат преносни SCOTT цревни
Рок за достављање понуда: 25.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Kонтејнери за одлагање комуналног отпада, метални са поклопцем
Рок за достављање понуда: 20.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Медицинске услуге на градилишту, у НИС а.д, Блок „Прерада“ - Рафинерија нафте“
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда пројекта за извођење и уградњу блинд вентила на резервоарима у Манипулацији
Рок за достављање понуда: 15.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда приказа рада пумпи на DCS-у и израда извештаја о експлоатацији пумпи на WEB серверу
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Механички заптивачи на пумпама GA-4302A и GA-4302B
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови „Howden“
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови „John Crane“
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преглед, сервисирање и испитивање опреме под притиском - компреспор „Dräger“ - Партија 1 и компресор „Fanzy“ и изолациони апарати - Партија 2
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Заптивачи IFS
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ручни преносни ултразвучни мерач пропуштања у вакуум
Рок за достављање понуда: 08.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови Clyde Union
Рок за достављање понуда: 08.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Уље турбинско MOBIL DTE 846 VG 46 MHC
Рок за достављање понуда: 08.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: ЛОТ -1 „Aутоматски апарат за одређивање количине сумпора према захтевима стандарда SRPS EN ISO 20884 и АSTM D 2622“ ЛОТ - 2 " Лабораторијске компоненте опреме за гасни хроматограф за одређивање сарджаја BTEX-a у водама (Purge&Trap концентратора са аутосемплером)
Рок за достављање понуда: 08.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Пумпа за воду 45 КW, 12W
Рок за достављање понуда: 06.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Горионик за пећ БА-401 за сагоревање ложивог гаса за рад са природном промајом
Рок за достављање понуда: 13.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ремонт ротационе опреме
Рок за достављање понуда: 06.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Опрема за изоловање и закључавање ЛОТО ОПРЕМА
Рок за достављање понуда: 04.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Делови пумпе CLYDE UNION GA-4305 A/B
Рок за достављање понуда: 01.09.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Термостатски биметални одвајачи кондензата
Рок за достављање понуда: 25.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови за размењивач топлоте EP-4701
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Мазутски горионик комплет са уводником паре и мазута, копљем са дизном за тип горионика CP FD55 на пећи BA-2101
Рок за достављање понуда: 25.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка ниплова, прикључака и спојница ХОКE
Рок за достављање понуда: 04.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка санитетског возила
Рок за достављање понуда: 09.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: ЛОТ 1 - Славине кугласте; ЛОТ 2 - Вентили и засуни
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Лим 2 мм МОНЕЛ 400
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови за управљачке системе
Рок за достављање понуда: 09.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Регенерација солвента на серији С-3600 у РНП
Рок за достављање понуда: 08.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена пумпе и адаптација линије за транспорт истрошене сумпорне киселине
Рок за достављање понуда: 28.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Медицинске услуге на градилишту
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка инструментације за бакљу
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Заптивачи Fluiten
Рок за достављање понуда: 12.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена клинастог ременог преноса са зупчастим ременим преносом на вентилаторима С-2100
Рок за достављање понуда: 06.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање сервисера Sulzer
Рок за достављање понуда: 30.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Механички заптивачи на пумпама GA-2101/S, GA-2401/S i GA-2422/S
Рок за достављање понуда: 23.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Замена пумпи и адаптација линије за транспорт истрошене сумпорне киселине - кључ у руке
Рок за достављање понуда: 09.05.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Неутрализација резервоара FB-2602
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_„Portable gas detection„ у оквиру Пројекта "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д. Нови Сад"
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења1. Naručilac će ponuđačima omogućiti Prilog 3 ovog Poziva (Predlog Ugovora sa prilozima) minimum 5 radnih dana pre krajnjeg roka za dostavu ponuda koji je iskazan u članu 9 ovog Poziva. 2. Pre dostavljanja ponude zainteresovani potencijalni Ponuđači su u obavezi da izvrše obilazak lokacije i upoznaju se sa obimom i sadržajem dokumentacije koja mu se može dati kao podloga za rad. Nakon obavljene posete Naručilac će Ponuđaču/-ima izdati potvrdu koju je potrebno priložiti uz ponudu. Kontakt lice: Predrag Basta, mob. +381 64 8884010, predrag.basta@nis.eu i Željko Milutinović, mob. +381 64 888 6544, zeljko.milutinovic@nis.eu. 3. Документација је допуњена прилозима. 4. Рок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Вршење стручног надзора на инвестиционом пројекту Блок Прерада "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д. Нови Сад"
Рок за достављање понуда: 15.03.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Извођење помоћних радова за ивестициони пројекат "Развој рафинеријске прераде у НИС а.д.
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достваљање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Набавка инжењеринг услуга у Рафиниерији Нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 02.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Уградња термоизолације на засунима – Jacketing metoda
Рок за достављање понуда: 21.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Л_Уградња термоизолације на засунима – Jacketing metoda
Рок за достављање понуда: 16.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења