Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга адаптације пумпне станице 340 на складишту нафтних деривата Смедерево
Рок за достављање понуда: 04.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка поклона за зимску наградну акцију „Instant Win“ на НИС Петрол и Газпром бензинским станицама
Рок за достављање понуда: 29.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга израде пакета техничке документације у складу са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама, за потребе утврђивања/проширења лучких подручја, уписа у уписник лучких оператера и прибављања енергетских лиценци за бункер станице компаније НИС ад Нови Сад
Рок за достављање понуда: 02.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге испоруке и уградње ваздушних завеса
Рок за достављање понуда: 22.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Штампа и испорука самолепљивих фолија за обележавање и означавање листицама опасности према правилнику РИД и осталих самолепљивих фолија.
Рок за достављање понуда: 18.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга продукције спорт полица „G drive“
Рок за достављање понуда: 15.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга набавке и уградње гаражних врата
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга извођења радова одвођења пречишћених зауљених отпадних вода у реципијент и укидање упојног бунара на ССГ "Сокобања"
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад аспиратора и фрижидера за сладолед за пет станица за снабдевање горивом Блока Промет у Гаспром бренду у току 2017 и 2018 године – Кровни уговор
Рок за достављање понуда: 07.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка адитива за Еуро дизел
Рок за достављање понуда: 01.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга техничког прегледа објекта и израде извештаја за исходовање употребне дозволе након реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку Складишта НД и ТНГ Ниш у км 0+884
Рок за достављање понуда: 01.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде брендираних хемијских оловака за потребе Агро наградне акције
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Израда ПТД са добијањем дозвола за извођење радова (ПИР радови) за потребе уградње кавеза за ТНГ капацитета 500 или 1000 kg на 9 ССГ
Рок за достављање понуда: 01.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка термо ролни за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 06.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга испоруке новогодишње декорације на ССГ за Нову 2017/18. годину
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде брендираних bluetooth звучника
Рок за достављање понуда: 28.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Израда елабората за санацију стабилног система за хлађење и гашење на Складишту ТНГ Београд
Рок за достављање понуда: 17.08.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга превоза адитива из Белгије
Рок за достављање понуда: 14.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга испитивања тржишта корпоративних картица у Србији
Рок за достављање понуда: 18.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка адитива за Еуро дизел
Рок за достављање понуда: 09.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга техничког прегледа објекта и израде извештаја за исходовање употребне дозволе након реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку Складишта НД и ТНГ Ниш у км 0+884
Рок за достављање понуда: 14.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга вођења стручног надзора у току реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку НД и ТНГ Ниш у км 0+884 сопствене стационаже
Рок за достављање понуда: 10.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга продукције рамова и додатног репроматеријала за поставку банера у екстеријеру
Рок за достављање понуда: 15.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад опреме система пријема и дистрибуције рекламног материјала за 5 ССГ Блока Промет у Гаспром бренду, тип М у току 2017. и 2018.године
Рок за достављање понуда: 16.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга увођења пројекта „Drive Cafe“ концепта на ССГ у Србији
Рок за достављање понуда: 11.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Испитивање експлатационих карактеристика Евро дизела и упоређивање потрошње
Рок за достављање понуда: 11.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга набавке заштитних налепница
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга вођења стручног надзора у току реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку НД и ТНГ Ниш у км 0+884 сопствене стационаже
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга техничког прегледа објекта и израде извештаја за исходовање употребне дозволе након реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку Складишта НД и ТНГ Ниш у км 0+884
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде пројектне документације за изградњу челичне платформе за вагон цистерне са надстрешницом на складиштима НД Нови Сад, Београд и Ниш
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Санација акцидентних ситуација
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде Пројектно-техничке документације челичне надстрешнице за транспортна возила на комплексу ОТТ Ниш.
Рок за достављање понуда: 20.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка и испорука новогодишње декорације на бензинским станицама за Нову 2017/2018. годину
Рок за достављање понуда: 10.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга набавке промо заштитиних маски за мобилне телефоне
Рок за достављање понуда: 21.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Израда техничке документације и исходовањa потребних дозвола за извођење радова на одвођењу пречишћених зауљених отпадних вода у реципијент са укидањем упојног бунара на ССГ ,,Сокобања“
Рок за достављање понуда: 19.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга ремонта подизно прелазне рампе (пасареле) на утоварно истоварним местима на складиштима Блока Промет НД Нови Сад, НД Београд, НД Смедерево, НД Ниш и НД
Рок за достављање понуда: 16.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга транспорта бурића са адитивом
Рок за достављање понуда: 16.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Израда техничке документације и исходовањa потребних дозвола за извођење радова на одвођењу пречишћених зауљених отпадних вода у реципијент са укидањем упојног бунара на ССГ ,,Сокобања“.
Рок за достављање понуда: 09.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга израде, испоруке и монтаже пилона, билборда и најавних табли на станицама за снабдевање горивом
Рок за достављање понуда: 14.06.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге организације BTL промотивних активности
Рок за достављање понуда: 09.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге мерења, продукција и монтажа бренд елемената нафтних деривата на НИС Петрол бензинским станицама
Рок за достављање понуда: 31.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде брендираних поклона
Рок за достављање понуда: 05.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга ангажовања корпе за потребе монтажа.
Рок за достављање понуда: 31.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка промо заштитиних маски за мобилне телефоне
Рок за достављање понуда: 29.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга ремонта подизно прелазне рампе (пасареле) на утоварној истоварним местима на складиштима Блока Промет ХД Нови Сад, НД Београд, НД Смедерево, НД Ниш и НД Пожега.
Рок за достављање понуда: 29.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Монтажа новогодишње декорације БС за Нову 2018. годину
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, монтажа, демонтажа, пуштање у рад и сервисирање система за централизовано управљање мултимедијалним садржајем на SSG "Digital signage"
Рок за достављање понуда: 08.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде мајица и качкета
Рок за достављање понуда: 02.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге продукције промо опреме
Рок за достављање понуда: 01.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга испитивања и периодична оверавања мерних средстава на теретним возилима (гравитациона метода) и ванредног испитивања и оверавања мерних средстава на Складиштима нафтних деривата и ТНГ-а и у Блоку Промет у 2017. години
Рок за достављање понуда: 05.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен само за ЛОТ 3