Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга вођења стручног надзора у току реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку НД и ТНГ Ниш у км 0+884 сопствене стационаже
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга техничког прегледа објекта и израде извештаја за исходовање употребне дозволе након реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку Складишта НД и ТНГ Ниш у км 0+884
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга ревитализације котларнице на складишту НД Смедерево
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде пројектне документације за изградњу челичне платформе за вагон цистерне са надстрешницом на складиштима НД Нови Сад, Београд и Ниш
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Санација акцидентних ситуација
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде Пројектно-техничке документације челичне надстрешнице за транспортна возила на комплексу ОТТ Ниш.
Рок за достављање понуда: 20.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга израде техничке документације пројеката изведеног објекта, за потребе прибављања водних дозвола
Рок за достављање понуда: 20.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка и испорука новогодишње декорације на бензинским станицама за Нову 2017/2018. годину
Рок за достављање понуда: 10.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга стручног надзора: за праћење и контролу извођења радова на реконструкцији постојећих септичких јама на 7 станицa за снабдевање горивом Блока Промет (ЛОТ 1) и за праћење и контролу извођења радова на уградњи и пуштању у рад 16 сепаратора, пијезометара и мерача на бензинским станицама Блока Промет (ЛОТ 2)
Рок за достављање понуда: 12.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга израде Књиге графичког стандарда и техничког приручника за малопродајни концепт "Drive Cafe" за НИС Петрол и Газпром бензинске станице
Рок за достављање понуда: 26.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга реконструкције тоалета / уградње система на ССГ Мали Пожаревац
Рок за достављање понуда: 30.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуге развоја приватне робне марке
Рок за достављање понуда: 17.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуге адвертајзинг агенције за реализацију активности за потребе Дирекције за маркетинг Блока Промет
Рок за достављање понуда: 10.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга испоруке противпожарних ормана за запаљиве и експлозивне течности за потребе Блока Промет
Рок за достављање понуда: 28.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга набавке промо заштитиних маски за мобилне телефоне
Рок за достављање понуда: 21.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Израда техничке документације и исходовањa потребних дозвола за извођење радова на одвођењу пречишћених зауљених отпадних вода у реципијент са укидањем упојног бунара на ССГ ,,Сокобања“
Рок за достављање понуда: 19.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Канцеларијски материјал за Блок Промет
Рок за достављање понуда: 23.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга ремонта подизно прелазне рампе (пасареле) на утоварно истоварним местима на складиштима Блока Промет НД Нови Сад, НД Београд, НД Смедерево, НД Ниш и НД
Рок за достављање понуда: 16.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга транспорта бурића са адитивом
Рок за достављање понуда: 16.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Сервис арматуре и адаптација ЕМ вентила за ППЗ заштиту у НД Смедерево
Рок за достављање понуда: 21.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Израда техничке документације и исходовањa потребних дозвола за извођење радова на одвођењу пречишћених зауљених отпадних вода у реципијент са укидањем упојног бунара на ССГ ,,Сокобања“.
Рок за достављање понуда: 09.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, израда, испорука и уградња опреме за 5 станица за ССГ Блока Промет у Гаспром бренду, тип М
Рок за достављање понуда: 14.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга израде, испоруке и монтаже пилона, билборда и најавних табли на станицама за снабдевање горивом
Рок за достављање понуда: 14.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга набавке и уградње умирујућих цеви на резервоарима MG-3 и MG-4 на складишту нафте Нови Сад
Рок за достављање понуда: 09.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге организације BTL промотивних активности
Рок за достављање понуда: 09.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге мерења, продукција и монтажа бренд елемената нафтних деривата на НИС Петрол бензинским станицама
Рок за достављање понуда: 31.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде брендираних поклона
Рок за достављање понуда: 05.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга ангажовања корпе за потребе монтажа.
Рок за достављање понуда: 31.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка промо заштитиних маски за мобилне телефоне
Рок за достављање понуда: 29.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга ремонта подизно прелазне рампе (пасареле) на утоварној истоварним местима на складиштима Блока Промет ХД Нови Сад, НД Београд, НД Смедерево, НД Ниш и НД Пожега.
Рок за достављање понуда: 29.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Монтажа новогодишње декорације БС за Нову 2018. годину
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, монтажа, демонтажа, пуштање у рад и сервисирање система за централизовано управљање мултимедијалним садржајем на SSG "Digital signage"
Рок за достављање понуда: 08.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде мајица и качкета
Рок за достављање понуда: 02.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге продукције промо опреме
Рок за достављање понуда: 01.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга испитивања и периодична оверавања мерних средстава на теретним возилима (гравитациона метода) и ванредног испитивања и оверавања мерних средстава на Складиштима нафтних деривата и ТНГ-а и у Блоку Промет у 2017. години
Рок за достављање понуда: 05.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен само за ЛОТ 3
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Монтажа новогодишње декорације БС за Нову 2018. годину
Рок за достављање понуда: 17.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга премештања и програмирања рачунара мерне опреме.
Рок за достављање понуда: 16.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга испоруке новогодишње декорације ССГ за Нову 2017/18. годину
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга набавке и уградње умирујућих цеви на резервоарима МГ-3 и МГ-4 у складу са препорукама произвођача на Складишту нафте Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Испорука и монтажа монтажних објеката (контејнера) за смештај помоћног материјала на 3 ССГ ( Наис, Фонтана, Прељина 2)
Рок за достављање понуда: 10.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга набавке и испоруке противпожарних ормара за запаљиве и експлозивне течности
Рок за достављање понуда: 12.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга декорације ССГ за Нову 2017/18. годину
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге рото штампе
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге истраживачких агенција
Рок за достављање понуда: 19.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка, испорука и постављање вибрационих трака
Рок за достављање понуда: 13.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Реконструкција тоалета на 2 Станице за снабдевање горивом НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуге набавке, израде, испоруке и уградње мобилијара продајног, сервисног простора и терасе на станицама за снабдевање горивом Блок Промета у НИС Петрол бренду на територији Републике Србије у току 2017. године“ - кровни уговор
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад гастро опреме и беле технике за потребе изградње станица за снабдевање горивом Блока Промет у НИС Петрол бренду – Кровни уговор
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад телевизора са носачем за потребе изградње станица за снабдевање горивом Блока Промет у НИС Петрол бренду, на територији Републике Србије у току 2017 године
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, транспорт, монтажа, уградња и пуштање у рад аутоматског кафе апарата, на станицама за снабдевање горивом Блока Промет у НИС Петрол бренду, на територији Републике Србије
Рок за достављање понуда: 07.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења