Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Вулканизерске услуге за теретна возила са заменом гума за потребе Блока Промет за 2019,2020. И 2021.годину
Рок за достављање понуда: 08.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга оверавања пумпних аутомата
Рок за достављање понуда: 08.10.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге продукције штампаног материјала - дигитална штампа
Рок за достављање понуда: 05.09.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга санације саобраћајнице и уградња водонепропусне септичке јаме на ССГ Ада
Рок за достављање понуда: 06.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга организације промотивних догађаја
Рок за достављање понуда: 05.07.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка уређаја за дување пнеуматика и самоуслужних усисивача на станицама за снабдевање горивом Блока Промет
Рок за достављање понуда: 14.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге дистрибуције рекламног - промо материјала и промо опреме (курирске услуге)
Рок за достављање понуда: 14.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Nabavka usluga zamene neispravnog merača protoka na pontonu 1 u skladištu ND Smederevo
Рок за достављање понуда: 13.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка резервних делова за Јазак
Рок за достављање понуда: 01.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге испоруке и монтаже баштенских сунцобрана и постоља за сунцобране за потребе угоститељских објеката на БС
Рок за достављање понуда: 30.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Procurement of Export Blend Crude Oil of KBT Quality for July - December 2018 Supply
Рок за достављање понуда: 25.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга израде студија продаје горива
Рок за достављање понуда: 18.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка претформи
Рок за достављање понуда: 14.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга извођења радова са набавком материјала и опреме на изградњи секундарне фекалне канализације у регулацији постојеће саобраћајнице у улици Др Агостина Нета (Булевар Црвене Армије) на делу к.п. 6831 и 6691/1, КО Нови Београд за ССГ Блок 66 а
Рок за достављање понуда: 24.05.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понудa
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга пописа малопродајних објеката на урбаним територијама Републике Србије
Рок за достављање понуда: 08.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга успостављања Система управљања безбедношћу за железнички превоз и сертификацију лица задуженог за одржавање теретних кола у компанији НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 11.05.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде нових форматних делова производних машина према новом дизајну боце 0,5л и 1,5л
Рок за достављање понуда: 20.04.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга унапређењa HSE перформанси на понтонима 2 и 3 на складишту Нови Сад – Набавка и уградња заштитних гумених одбојника за понтонима 2 и 3 на складишту Нови Саду
Рок за достављање понуда: 18.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге штампања, савијања, коричења и увезивање у јемственик техничке документације (ИДР, ПГД, ПЗИ, ПИО, ИДП елаборати, студије, анализе и др.) за изградњу станица за снабдевање горивом (ССГ) – КРОВНИ УГОВОР
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка флексибилних црева
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга набавке и брендирања промотивних поклона за потребе маркетинг кампање – заштитници од сунца.
Рок за достављање понуда: 22.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге праћења возила путем ГПС система
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга израде пројекта модификације вагон цистерни на систем за подно пуњење нафтних деривата
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка делова за санацију технолошких цевовода на складиштима НД и ТНГ
Рок за достављање понуда: 16.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга превоза средњих дестилата у унутрашњем друмском саобраћају до купца РТБ Бор
Рок за достављање понуда: 14.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга истраживања тржишта балканских земаља
Рок за достављање понуда: 19.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга прикупљања електронских података о продаји артикала из категорије Ауто програма код трговаца на малопродајном тржишту Републике Србије и извештавање за актуелне периоде
Рок за достављање понуда: 09.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге дигиталне агенције за потребе развоја и промоције потрошачких брендова
Рок за достављање понуда: 27.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге унапређења HSE перформанси на понтонима 2 и 3 на складишту Нови Сад: 1.Лот1 - Набавка пливајућих брана (за мирне воде); 2.Лот 2 - Набавка и уградња гумених одбојника
Рок за достављање понуда: 22.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Кошење траве и одржавања зелених површина на објектима Блока Промет за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 20.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга прања ИБЦ контејнера за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 19.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге продукције промо опреме
Рок за достављање понуда: 14.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Испорука и монтажа фрижидера за сладолед за станица за снабдевање горивом Блока Промет у Гаспром бренду у току 2018 године – Кровни уговор.
Рок за достављање понуда: 30.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга превоза адитива из Белгије
Рок за достављање понуда: 31.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка застава за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 31.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услугe прегледa објекта и израда извештаја за исходовање употребне дозволе након реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку РНП у км 2+231
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге одржавања електро и машинске инсталације на бункер станицама Смедерево, Нови Сад и Прахово за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 06.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга сервисирања и одржавања теретног лифта за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 29.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге ревизије челичних боца за ТНГ називног пуњења 2,3,5,10 и 35 кг из складишта ТНГ
Рок за достављање понуда: 30.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга набавке и брендирања промотивних поклона за корпоративне клијенте и пословне партнере
Рок за достављање понуда: 20.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге санације танквана резервоара МГ-3 и МГ-4 на бункер станици Нови Сад за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Објављивање позива за понуду за набавку и испоруку Металних бачви
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Објављивања Позива за понуду за набавку и испоруку дрвених палета
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга сервиса запорне арматуре на Складиштима НД-а и ТНГ-а за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга брзог превоза пакованих роба у унутрашњем саобраћају за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка термо ролни
Рок за достављање понуда: 10.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде и испоруке пословних кошуља
Рок за достављање понуда: 30.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга oдржавања возила Блока Промет марке IVECO и ZASTAVA у радионицама и на терену
Рок за достављање понуда: 08.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга редовног и корективног одржавања ротационе опреме на складиштима за нафтне деривате и ТНГ-а Блока Промет за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 15.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге продукције конструкција за „beach flag“ заставе
Рок за достављање понуда: 30.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења