Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка застава за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 31.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услугe прегледa објекта и израда извештаја за исходовање употребне дозволе након реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку РНП у км 2+231
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге одржавања електро и машинске инсталације на бункер станицама Смедерево, Нови Сад и Прахово за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 06.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга сервисирања и одржавања теретног лифта за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 29.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге ревизије челичних боца за ТНГ називног пуњења 2,3,5,10 и 35 кг из складишта ТНГ
Рок за достављање понуда: 30.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга набавке и брендирања промотивних поклона за корпоративне клијенте и пословне партнере
Рок за достављање понуда: 20.11.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге санације танквана резервоара МГ-3 и МГ-4 на бункер станици Нови Сад за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Објављивање позива за понуду за набавку и испоруку Металних бачви
Рок за достављање понуда: 22.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Објављивања Позива за понуду за набавку и испоруку дрвених палета
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга сервиса запорне арматуре на Складиштима НД-а и ТНГ-а за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга брзог превоза пакованих роба у унутрашњем саобраћају за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 03.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка термо ролни
Рок за достављање понуда: 10.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде и испоруке пословних кошуља
Рок за достављање понуда: 30.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга oдржавања возила Блока Промет марке IVECO и ZASTAVA у радионицама и на терену
Рок за достављање понуда: 08.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга редовног и корективног одржавања ротационе опреме на складиштима за нафтне деривате и ТНГ-а Блока Промет за 2018.годину
Рок за достављање понуда: 15.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге продукције конструкција за „beach flag“ заставе
Рок за достављање понуда: 30.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка додатних услуга за корпоративне клијенте у домену „помоћ на путу“ и обављање техничких прегледа
Рок за достављање понуда: 20.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга железничког особља за 2018 годину
Рок за достављање понуда: 06.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка покретне платформе за рад на висини
Рок за достављање понуда: 25.10.2017
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
ОбавештењаОдустанак наручиоца од набавке
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге дигиталног маркетинга за 2018. Годину
Рок за достављање понуда: 01.11.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде идентификационих картица и додатне опреме за запослене за 2018 годину
Рок за достављање понуда: 25.10.2017
Преузмите документа: Binary Data
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге закупа енергетског објекта за снабдевање бродова и техничких пловних објеката течним горивом, танкер типа N, на подручју града Београда
Рок за достављање понуда: 16.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге штампе обода за палете
Рок за достављање понуда: 18.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Пoзив зa дoстaвљање пoнудa за зимску наградну акцију „Instant Win“ на НИС Петрол и Газпром бензинским станицама – технички уређаји
Рок за достављање понуда: 13.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга контроле здравствене исправности намирница и контрола санитације радних површина у објектима за припрему хране za 2018. годину
Рок за достављање понуда: 16.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге обраде приступница за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 13.10.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка соли за путеве
Рок за достављање понуда: 04.10.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге испоруке и уградње ваздушних завеса
Рок за достављање понуда: 22.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Штампа и испорука самолепљивих фолија за обележавање и означавање листицама опасности према правилнику РИД и осталих самолепљивих фолија.
Рок за достављање понуда: 18.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга набавке и уградње гаражних врата
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга извођења радова одвођења пречишћених зауљених отпадних вода у реципијент и укидање упојног бунара на ССГ "Сокобања"
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка адитива за Еуро дизел
Рок за достављање понуда: 01.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга техничког прегледа објекта и израде извештаја за исходовање употребне дозволе након реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку Складишта НД и ТНГ Ниш у км 0+884
Рок за достављање понуда: 01.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде брендираних хемијских оловака за потребе Агро наградне акције
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга испоруке новогодишње декорације на ССГ за Нову 2017/18. годину
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде брендираних bluetooth звучника
Рок за достављање понуда: 28.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Израда елабората за санацију стабилног система за хлађење и гашење на Складишту ТНГ Београд
Рок за достављање понуда: 17.08.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга превоза адитива из Белгије
Рок за достављање понуда: 14.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка адитива за Еуро дизел
Рок за достављање понуда: 09.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга техничког прегледа објекта и израде извештаја за исходовање употребне дозволе након реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку Складишта НД и ТНГ Ниш у км 0+884
Рок за достављање понуда: 14.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга вођења стручног надзора у току реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку НД и ТНГ Ниш у км 0+884 сопствене стационаже
Рок за достављање понуда: 10.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Испитивање експлатационих карактеристика Евро дизела и упоређивање потрошње
Рок за достављање понуда: 11.08.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга набавке заштитних налепница
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга вођења стручног надзора у току реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку НД и ТНГ Ниш у км 0+884 сопствене стационаже
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга техничког прегледа објекта и израде извештаја за исходовање употребне дозволе након реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку Складишта НД и ТНГ Ниш у км 0+884
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Санација акцидентних ситуација
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде Пројектно-техничке документације челичне надстрешнице за транспортна возила на комплексу ОТТ Ниш.
Рок за достављање понуда: 20.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка и испорука новогодишње декорације на бензинским станицама за Нову 2017/2018. годину
Рок за достављање понуда: 10.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга набавке промо заштитиних маски за мобилне телефоне
Рок за достављање понуда: 21.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Израда техничке документације и исходовањa потребних дозвола за извођење радова на одвођењу пречишћених зауљених отпадних вода у реципијент са укидањем упојног бунара на ССГ ,,Сокобања“
Рок за достављање понуда: 19.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења