Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга израде пројектно-техничке документације УРП повезивања објекта „ Vila Aleksandar“ на Палићу са ХТС Пј-1/Х у циљу снабдевања термалном водом за потребе грејања објекта и пуњења базена за потребе блока Енергетика Услуга израде пројектно-техничке документације УРП повезивања објекта „Tehnocoop“ на Палићу са ХТС Пј-1/Х у циљу снабдевања термалном водом за потребе грејања објекта и пуњења базена за потребе блока Енергетика Услуга израде пројектно-техничке документације УРП повезивања термалног базена на Палићу са ХТС Пј-2/Х у циљу снабдевања термалном водом за пуњење базена
Рок за достављање понуда: 27.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Радови на санацији спољашње и унутрашње хидранске инсталације у блоку Енерегтика
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Извођење радова на изградњи челичне конструкције котла БФ-9602 у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија енергетских трансформатора у мобилним трафо станицама Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 23.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање система за компримовање природног гаса КПГ за потребе блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 23.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга за годишње одржавање аутоматског система за управљање технолошким процесима АСУТП SCADA Атлас МАX на когенерационим постројењима ЛФО број 167-17
Рок за достављање понуда: 16.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: L_Popravka mernih instrumenata
Рок за достављање понуда: 27.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Механичко и хемијско чишћење резервоара за складиштење мазута FB-0902 и резервоара за складиштење висбрекованог бензина ФБ-0901 у оквиру пројекта капитални ремонт резервоара FB-0902
Рок за достављање понуда: 18.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Подешавања параметара рада турбине TG-9601
Рок за достављање понуда: 25.07.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПоновно је продужен рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга санације хладњака смеше горива и ваздуха за потребе блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 10.07.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање инструменталне, комуникационе и опреме на АSUTP системима, у Енергани Нови Сад за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 16.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга одржавања турбокомпресора
Рок за достављање понуда: 09.06.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Уградња заштитних решетки на дифузорима вентилатора расхладног торња EF-9132 за потребе блока Енергетика локација Енергана Панчево
Рок за достављање понуда: 06.06.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достваљање понуда и измењен технички задатак
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л Услуга израде и монтаже панела за дозир пумпе на расхладним торњевима EF-9131 и EF-9132 за потребе блока Енергетика локација Енергана Панчево
Рок за достављање понуда: 30.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Замена комуникационе картице у трафо-станици TS220/6/6kV
Рок за достављање понуда: 29.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Годишње одржавање компресора тип ZR55 7,5 FF произвођача Аtlas Copco
Рок за достављање понуда: 23.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_РАДОВИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ, ДЕФЕКТАЦИЈУ И СЕРВИСИРАЊЕ ЗАШТИТНИХ ПРЕКИДАЧА СЕКУНДАРА ТРАНСФОРМАТОРА И СПОЈНОГ ПОЉА У CA И CB ПОСТРОЈЕЊУ ЕНЕРГАНЕ ПАНЧЕВО ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ АББ
Рок за достављање понуда: 22.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Испитивање вибрационог стања система електромотор –редуктор -вентилатор на расхладном торњу ЕФ-9132 у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Испитивање релејне заштите 220kV разводног постројења у TS220/6/6kV
Рок за достављање понуда: 15.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Замена 6kV кабла за напајање GA-9532
Рок за достављање понуда: 12.05.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Уградња заштитних решетки на дифузорима вентилатора расхладног торња EF-9132 за потребе блока Енергетика локација Енергана Панчево
Рок за достављање понуда: 15.05.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање ротационе опреме ( компресори ваздуха, клипне, вијчане осовинске пумпе, вентилатори)
Рок за достављање понуда: 10.05.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга за сервис парних турбина произвођача КК&К
Рок за достављање понуда: 19.05.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПоновно је продужен рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Замена 6kV кабла за напајање GA-9532
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Подополагачки радови за потребе блока Енергетика локација Енергана Панчево
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Израда техничке документације за пројекат Проширење система Видео надзора у Трафо станицама Блока Енергетике
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Aнализа моторног уља за потребе блока Енергетика локација Енергана Нови Сад
Рок за достављање понуда: 06.04.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Реконструкција вибрационог мониторинга расхладног мониторинга на расхладном торњу ЕF-9132 у Енергани Панчево по систему „кључ у руке“
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија енергетских трансформатора
Рок за достављање понуда: 20.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга антикорозивне заштите на текућем одржавању Хидротермалних и когенерационих система за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 01.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање зелених и парковских површина у Блоку Енергетика (Енергана Панчево, Енергана Нови Сад и у делу Хидротермалних система)
Рок за достављање понуда: 01.03.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга интервентног одржавања опреме под притиском
Рок за достављање понуда: 17.02.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга редовног и ванредног сервиса дизел агрегата за 2017 годину
Рок за достављање понуда: 23.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање циркулационих пумпи за потребе Блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 18.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање когенератора Србобран 1&2 за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 27.01.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за доствљање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање когенерационог постројења Бока зa 2017. годину
Рок за достављање понуда: 27.01.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Санација антистатик пода
Рок за достављање понуда: 13.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга одржавања анализатора у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 11.01.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Преглед и испитивање опреме под притиском“– годишњи уговор за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 29.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање инструменталне, комуникационе и опреме на АSUTP системима, у Енергани Нови Сад за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 22.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга за годишње одржавање дозир пумпи у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 22.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Репарација арматуре у Енергани Панчево за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 23.12.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Механичко, хемијско и водено прање котлова и припадајуће опреме и чишћење, одмашћивање и прање бетонских и металних површина и система цевовода уљне, атмосферске и фекалне канализације за Енергану Панчево (годишњи уговор за 2017. Годину)
Рок за достављање понуда: 16.12.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање анализатора у Енергани Панчево за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 15.12.2016
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга годишњег одржавања система климатизације у Енергани Панчево (за 2017. годину)
Рок за достављање понуда: 09.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Набавка услуга извођења радова и испоруке и уградње опреме и материјала по принципу "кључ у руке" за потребе изградње објекта Информационог центра ТЕ-ТО Панчево у Панчеву
Рок за достављање понуда: 12.12.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање и одржавање система за детекцију и дојава пожара на Когенерацијама за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 28.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Превентивни преглед и годишње одржавање УПС система са припадајућим батеријама у Енергани ПА и НС
Рок за достављање понуда: 28.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга повезивања Стакленика у Србобрану на постојећи вод у циљу снабдевања термалном водом за потребе грејање објекта
Рок за достављање понуда: 18.11.2016
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање и одржавање система за дојаву и гашење пожара у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 22.11.2016
Преузмите документа: Package icon
Обавештења