Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Превоз сирове нафте и радног флуида са закупом аутоцистерни полуприколица
Рок за достављање понуда: 13.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ревизија Акта о процени ризика у Рафинерији нафте Панчево
Рок за достављање понуда: 06.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Хидрауличко фрактурирање бушотина у периоду 2018 - 2019
Рок за достављање понуда: 02.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне металургије OFS KN 2018-5
Рок за достављање понуда: 26.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Опрема за изоловање и закључавање - ЛОТО ОПРЕМА
Рок за достављање понуда: 02.02.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Хемијско чишћење размењивача II групе 2107A-F sa strane plašta
Рок за достављање понуда: 26.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге ручног ископа за потребе НАФТАГАС Технички сервиси OFS KN 2018-4
Рок за достављање понуда: 24.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка застава за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 31.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Замена дрвених прозора са ПВЦ столаријом
Рок за достављање понуда: 26.01.2018
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда / Коригован је пакет документације
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Хидрограђевински радови у 2018
Рок за достављање понуда: 30.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ремонт турбине и брзо затварајућег вентила ТGB-2402
Рок за достављање понуда: 29.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Заптивач мембране резервоара Vacono
Рок за достављање понуда: 29.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Суво чишћење хладњака методом „меки бластинг“
Рок за достављање понуда: 24.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Услуга oдржавања система за праћење производње Блока УПС (NGT smart, OIS УСОИ, ППДН, ОИС+, Шахматка и Технички режими, АРМ Диспечер)
Рок за достављање понуда: 01.02.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ПОГОНИМА БЛОКА ИСТРАЖИВАЊЕ И ПРОИЗВОДЊА (Погон Средњи Банат/Зрењанин/ППиТНГ, Погон Северни Банат, Погин Средњи Банат -Турија)
Рок за достављање понуда: 25.01.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка резервних делова EagleBurgmann
Рок за достављање понуда: 24.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Деконтаминација и одмашћивање опреме
Рок за достављање понуда: 16.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Emergency Repair of the Equipment and Devices within the Drilling Rig ZJ40DBST OFS KN 2018-53-K
Рок за достављање понуда: 22.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда потврда из радног односа
Рок за достављање понуда: 12.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of GP Screen
Рок за достављање понуда: 23.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Извођење ватросталних радова
Рок за достављање понуда: 09.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервис побуде генератора
Рок за достављање понуда: 09.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга одржавања алуминијумске столарије
Рок за достављање понуда: 08.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга репарације арматуре у Енергани Панчево за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 15.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок је продужен
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Technical expert supervision during drilling and overhauls_
Рок за достављање понуда: 15.01.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање извођача за радове у Аутоматици за период од три године
Рок за достављање понуда: 12.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Kerosene Mercaptan Removal Units Feasibility Study
Рок за достављање понуда: 16.02.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаDeadline for submitting tender applications is extended
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка услугa мобилне комуникације за НИС а.д. и његових зависних друштава
Рок за достављање понуда: 11.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Ревизија фреквентних регулатора
Рок за достављање понуда: 15.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Делови ON/OFF вентила METSO
Рок за достављање понуда: 16.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преглед "Ex" опреме у Аутоматици за период од три године
Рок за достављање понуда: 09.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преглед и калибрација система дојаве пожара – законска обавеза за период од три године
Рок за достављање понуда: 12.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање „MSA/General Monitor“ система гасне детекције за период од три године
Рок за достављање понуда: 12.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преглед и калибрација система гасне детекције – законска обавеза за период од три године
Рок за достављање понуда: 12.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови „John Crane“
Рок за достављање понуда: 09.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Испитивање вентила сигурности у раду постројења у току 2018
Рок за достављање понуда: 09.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Casings and liners cementing on one well based on Turn Key model
Рок за достављање понуда: 22.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Уље
Рок за достављање понуда: 08.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга одржавање дозир пумпи за потребе блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 25.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Превоз мoторних бензина, средњих дестилата и тешког газолина у унутрашњем друмском саобраћају
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за дубинске моторе за погон Бушење
Рок за достављање понуда: 03.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Railway freight service of light fuels to Kostinbrod storage
Рок за достављање понуда: 22.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Услуга прегледа, испитивања и одржавања стабилних система за гашење пожара водом, типа "Drenčer" у РНП - вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 11.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преглед, испитивање и одржавање аутоматских стабилних система за гашење пожара тешком пеном у РНП- вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 11.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Услуга сервисирања и одржавања виљушкара HYUNDAI 16t
Рок за достављање понуда: 29.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање БОП опреме
Рок за достављање понуда: 09.01.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: ЛОТ- 1 - чишћење, одмашћивање и прање металних, бетонских површина, резервоара , кеч базена и чишћење система уљне, фекалне и атмосферске канализације. ЛОТ-2 и 3 Механичко хемиjско и водено прање процесне опреме у РНП за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 08.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Еталонирање „СЕМЅ“ система за период од три године
Рок за достављање понуда: 08.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге за извођење радова на реконструкцији станице за снабдевање горивом Багрдан за потребе НАФТАГАС-Тeхничких сервиса д.о.о
Рок за достављање понуда: 26.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преглед и сервис GMI персоналних детектора гаса- вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 08.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења