Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Montaža i demontaža skela za potrebe Bloka Prerada, Bloka Energetika, Naftagas - tehničkih servisa i Bloka Istraživanje i proizvodnja u periodu od 2018 - 2020. godine godine
Rok za dostavljanje ponuda: 04.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izrada projektne dokumentacije i dobijanje dozvola i saglasnosti za relizaciju projekta „Obezbeđivanje odgovarajućeg pritiska protivpožarne pare za reaktore DC-0251/0252
Rok za dostavljanje ponuda: 04.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postrojenja za proizvodnju i plasman KPG sa GPS KPG Palić
Rok za dostavljanje ponuda: 30.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Gušenje bušotina koje prethodi remontu bušotina
Rok za dostavljanje ponuda: 04.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Gas equipment and cables for drilling services
Rok za dostavljanje ponuda: 01.12.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_- Modifikacija kompresora za komprimovanje prirodnog gasa na lokaciji MOS Palić
Rok za dostavljanje ponuda: 27.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Preparation of project documentation (basic design package & local authority documentation) on the Project reconstruction of corrosion prevention system on S-2100
Rok za dostavljanje ponuda: 29.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Priprema za zimske uslove
Rok za dostavljanje ponuda: 24.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Zaštita vodotoka reke Dunav u toku 2018. godine
Rok za dostavljanje ponuda: 24.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Troškovi slanja uzoraka - drumski i avionski prevoz u 2018, u NIS a.d, Blok „Prerada“ – Rafinerija nafte“
Rok za dostavljanje ponuda: 01.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Merenje emisije na VRU (Pristanište, Autopunilište i Železničko punilište) – Partija 1 i visokim emiterima – Partija 2 na period od tri godine, u NIS a.d, Blok „Prerada“ – Rafinerija nafte“
Rok za dostavljanje ponuda: 01.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka usluge revizije čeličnih boca za TNG nazivnog punjenja 2,3,5,10 i 35 kg iz skladišta TNG
Rok za dostavljanje ponuda: 30.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izrada PTD i izvođenje radova na izgradnji železničkih vaga na skladištima TNG Čačak i TNG Zrenjanin
Rok za dostavljanje ponuda: 24.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Revizija energetskih transformatora u mobilnim trafo stanicama Bloka Energetike, Energana Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 23.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Instrumentalni rad na servisiranju procesnih računara DSC-PLC
Rok za dostavljanje ponuda: 23.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Geodetski radovi
Rok za dostavljanje ponuda: 27.11.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka usisnih creva
Rok za dostavljanje ponuda: 29.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Prevoz pakovanih roba u unutrašnjem drumskom saobraćaju“, za 2018. godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Usluga nabavke i brendiranja promotivnih poklona za korporativne klijente i poslovne partnere
Rok za dostavljanje ponuda: 20.11.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: Nabavka Regeneratora trietilen glikola – paket jedinica, sa uslugom puštanja u rad, obukom operatera Naručioca na lokaciji za puštanje u rad, opreativan rad, operativno i preventivno održavanje i servisiranje
Rok za dostavljanje ponuda: 05.12.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Redovno i vanredno održavanje CEMS sistema u Energani Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Popravka i revizija 0,4 i 6kV elektromotora u 2018 g.
Rok za dostavljanje ponuda: 05.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: Usluga servisiranja kompresorskih jedinica na proizvodnim objektima investitora
Rok za dostavljanje ponuda: 04.12.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izrada tehničke dokumentacije postrojenja u Energani Pančevo u toku 2018. godine.
Rok za dostavljanje ponuda: 20.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka RIDGID alata, OFS KN 2018-41-K
Rok za dostavljanje ponuda: 01.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka drvenih talpi za potrebe NAFTAGAS-Tehničkih servisa d.o.o OFS KN 2017-112
Rok za dostavljanje ponuda: 17.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge sanacije tankvana rezervoara MG-3 i MG-4 na bunker stanici Novi Sad za 2018.godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaRok za dostavljanje ponuda je produžen
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Eksterne laboratorijske analize u 2018 g.
Rok za dostavljanje ponuda: 24.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Kontrolna ispitivanja stanja materijala i procesne opreme sa i bez razaranja u 2018
Rok za dostavljanje ponuda: 24.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Redovan i vanredan servis dizel agregata za 2018. godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 17.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Feasibility Study for Spent Acid Regeneration Unit Capacity Increasing
Rok za dostavljanje ponuda: 08.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Usluga prevoza u rečnoj plovidbi
Rok za dostavljanje ponuda: 23.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Iznajmljivanje opreme za seizmička istraživanja
Rok za dostavljanje ponuda: 30.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Drumski prevoz bitumena u međunarodnom saobraćaju - prevoz od RN Pančevo do ino kupaca
Rok za dostavljanje ponuda: 24.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Drumski prevoz avio goriva u međunarodnom saobraćaju - prevoz od RN Pančevo do ino-kupaca
Rok za dostavljanje ponuda: 23.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Objavljivanje poziva za ponudu za nabavku i isporuku Metalnih bačvi
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izvođenje završno-zanatskih radova u građevinarstvu u objektu br. 6 na Novom kompleksu u Zrenjaninu za potrebe NAFTAGAS - Naftnih servisa d.o.o
Rok za dostavljanje ponuda: 27.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka brusno-reznog materijala za potrebe NAFTAGAS-Tehničkih servisa d.o.o- Broj postupka OFS KN 2018-3-K
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka pokretne platforme za rad na visini
Rok za dostavljanje ponuda: 15.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga overavanja pumpnih automata za 2018. godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka pneumatika za teretna vozila u 2018. godini
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Termoizolacioni radovi u 2018. godini za potrebe Bloka Prerada, Bloka Enerketika i Bloka Servisi (NAFTAGAS - Tehnički servisi)“
Rok za dostavljanje ponuda: 20.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge izvođenja radova, isporuke opreme i izrade tehničke dokumentacije za potrebe realizacije projekta „Ribrending SSG Bagrdan"
Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaRok za dostavljanje ponuda je produžen
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Slanje Email poruka dobavljačima
Rok za dostavljanje ponuda: 13.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Slanje SMS bulk obaveštenja
Rok za dostavljanje ponuda: 13.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_LOT 1 - Servisiranje i održavanje sistema za detekciju gasa u Energani Novi Sad LOT 2 – Sevisiranje i održavanje sistema za detekciju gasa na objektoma malih elektrana
Rok za dostavljanje ponuda: 13.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Lot 1: Ispitivanje gromobranske instalacije Lot 2: Merenje i ispitivanje izjednačenja potencijala ( ekvipotencijal) Lot 3: Ispitivanje električnih instalacija niskog napona Lot 4: Ispitivanje visokonaponske opreme Lot 5: Ispitivanje uslova radne okoline Lot 6: Revizija akta o proceni rizika
Rok za dostavljanje ponuda: 21.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Konzervacija skladišta ND Beograd za 2018 godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 20.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Nabavka usluge implementacije softverskog rešenja – mobilni operater
Rok za dostavljanje ponuda: 15.11.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: ZD NIS Petrol SRL, Rumunija
Naziv nabavke: Waste Management Services
Rok za dostavljanje ponuda: 20.11.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja