Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka usluge elektromašinskog održavanja na skladištima ND i TNG-a u cilju preventivnog, tekućeg i havarijskog održavanja u periodu od 2019-2021.godine
Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Građevinski radovi na održavanju stanica za snabdevanje gorivom
Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Tehničko održavanje stanica za snabdevanje gorivom
Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Prevoz bezolovnih motornih benzina, srednjih destilata i teškog gazolina u unutrašnjem drumskom saobraćaju
Rok za dostavljanje ponuda: 31.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Prevoz mazuta i bitumena u unutrašnjem drumskom saobraćaju
Rok za dostavljanje ponuda: 31.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka usluge građevinskih i građevinsko zanatskih radova na skladištima ND i TNG-a u cilju preventivnog, tekućeg i havarijskog održavanja u periodu od 2019-2021.godine
Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka spojnica,zaptivača i elektromotora
Rok za dostavljanje ponuda: 25.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Usluga Iščitavanje podataka sa digitalnih tahografa i softverska obrada preuzetih podataka sa izveštajem na mesečnom nivou za potrebe Naftagas-Transporta doo, OFS KN 2018-189-K
Rok za dostavljanje ponuda: 18.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Nadogradnja Honeywell DCS sistema u Rafineriji nafte u Pančevu
Rok za dostavljanje ponuda: 23.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Usluga popravke i servisiranja agregata za osvetljenje
Rok za dostavljanje ponuda: 22.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: IZNAJMLJIVANJE DIZEL ELEKTRIČNIH AGREGATA
Rok za dostavljanje ponuda: 24.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Usluga izrade utrobe kačaljki OFS KN 2018-186-K
Rok za dostavljanje ponuda: 18.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol SRL, Rumunija
Naziv nabavke: Maintenance for equipment, devices and construction from Gazprom Filling Stations in Romania
Rok za dostavljanje ponuda: 12.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Remont sanduka za prevoz nabušenog materijala, komunalnog otpada i talpi za potrebe Naftagas-Transporta doo, OFS KN 2018-188-K
Rok za dostavljanje ponuda: 10.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Nabavka kezinga i tubinga za potrebe Bloka Istraživanje i proizvodnja
Rok za dostavljanje ponuda: 23.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: Revizija i remont (servis i periodični pregled) gorionika i gasnih rampi
Rok za dostavljanje ponuda: 22.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Daljinsko praćenje vozila putem GPS uređaja i IVMS za potrebe Naftagas-Transporta doo, OFS KN 2018-185-K
Rok za dostavljanje ponuda: 15.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga čišćenja podzemnih rezervoara i separatora sa zbrinjavanjem opasnog otpada (tretman opasnog otpada) na objektima Bloka Promet
Rok za dostavljanje ponuda: 19.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka elektromaterijala - 183
Rok za dostavljanje ponuda: 11.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka delova za kogeneraciju - 184
Rok za dostavljanje ponuda: 02.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Servis i popravka vozila MAN - 182
Rok za dostavljanje ponuda: 01.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka uređaja za lociranje kvarova kablova - OFS KN 2018-180
Rok za dostavljanje ponuda: 27.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Pružanje usluge čišćenja tubing bušotine od parafina primenom mehaničkog kracera
Rok za dostavljanje ponuda: 19.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Servisiranje i održavanje parnih kotlova na vozilima MERCEDES u garantnom roku za potrebe NAFTAGAS - Transporta d.o.o. Novi Sad, OFS KN 2018-181-K
Rok za dostavljanje ponuda: 25.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka rezervnih delova za pogon bušenje - OFS KN 2019-2
Rok za dostavljanje ponuda: 08.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka filtera - OFS KN 2019-1
Rok za dostavljanje ponuda: 08.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Vulkanizerske usluge za teretna vozila sa zamenom guma za potrebe Bloka Promet za 2019,2020. I 2021.godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 08.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Usluga overavanja pumpnih automata
Rok za dostavljanje ponuda: 10.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Izrada PTD za projekat „Zgrada laboratorije u RNP“
Rok za dostavljanje ponuda: 12.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka rudarskog alata i zaptivki, OFS KN 2019-4
Rok za dostavljanje ponuda: 27.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka rezervnih delova za bušenje -OFS KN 2019-3
Rok za dostavljanje ponuda: 03.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: NABAVKA USLUGE :ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA , za potrebe NAFTAGAS – Naftni servisi d.o.o. Novi Sad“
Rok za dostavljanje ponuda: 25.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka delova za pumpe za potrebe ZD NAFTAGAS-Tehnički Servisi doo OFS KN 2018-179
Rok za dostavljanje ponuda: 17.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Usluga proširenja Elektro DCS sa monitoringom i upravljanjem trafostanicama TSE stara, TSE nova i TSG.
Rok za dostavljanje ponuda: 03.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Zamena opreme za prenošenje i obezbeđivanje tereta za potrebe NAFTAGAS - Transporta d.o.o. Novi Sad -177
Rok za dostavljanje ponuda: 12.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka rezervnih delova za Volvo penta - 175
Rok za dostavljanje ponuda: 18.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: MONTAŽA OGRADA OKO BUŠOTINA za potrebe ZD THS OFS KN 2018-178-K
Rok za dostavljanje ponuda: 14.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Pranje putničkih i lakih teretnih vozila na lokaciji Novi Sad za potrebe NAFTAGAS - Transporta d.o.o. Novi Sad, OFS KN 2018-176-K
Rok za dostavljanje ponuda: 24.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Sanacija pratećeg grejanja i termoizolacije na cevovodima u RNP
Rok za dostavljanje ponuda: 13.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Nabavka sistema za kontrolu i monitoring korozije na S-2100
Rok za dostavljanje ponuda: 12.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Nabavka desalter sistema za postrojenje S-2100
Rok za dostavljanje ponuda: 12.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Servisiranje i održavanje vozila Kraz PPU i ADPM za potrebe NAFTAGAS - Transporta d.o.o. Novi Sad, OFS KN 2018-173-K
Rok za dostavljanje ponuda: 06.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka delova za reduktore kačaljki OFS KN 2018-174-K
Rok za dostavljanje ponuda: 05.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol EOOD, Bugarska
Naziv nabavke: Iznajmljivanje aparata za kafu za 9 benzinskih stanica, u vlasništvu NIS Petrol EOOD
Rok za dostavljanje ponuda: 05.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: Nabavka rezervnih delova za kompresore – (krovni ugovori za 2019-2020)
Rok za dostavljanje ponuda: 28.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Servisiranje i održavanje poluprikolica u garantnom roku "Fesan i Kassbohrer" za potrebe NAFTAGAS - Transporta d.o.o. Novi Sad, OFS KN 2018-172-K
Rok za dostavljanje ponuda: 07.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka usluge Održavanja upravljačkog DCS Honeywell sistema za potrebe Naftagas-Tehničkih servisa doo, OFS KN 2018-171-K
Rok za dostavljanje ponuda: 10.09.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Nabavka hemikalije za sulfidiranje (DMDS) i usluga sulfidiranja S4300 u kapitalnom remontu 2019
Rok za dostavljanje ponuda: 01.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Zamena katalizatora u reaktorima Rafinerije nafte Pančevo u toku kapitalnog remonta 2019 - LOT 1 I LOT 2
Rok za dostavljanje ponuda: 01.10.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaRok za dostavu ponuda je produžen.
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavku usluge Servis i održavanje putničkih i lako teretnih vozila na teritoriji Novog Sada i Bečeja za potrebe Naftagas-Transporta doo, OFS KN 2018-170-K
Rok za dostavljanje ponuda: 31.08.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja