Naručilac
Naziv nabavke
Rok za dostavljanje ponuda
Preuzmite dokumenta
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Prevoz sirove nafte i radnog fluida sa zakupom autocisterni poluprikolica
Rok za dostavljanje ponuda: 13.02.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Revizija Akta o proceni rizika u Rafineriji nafte Pančevo
Rok za dostavljanje ponuda: 06.02.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Hidrauličko frakturiranje bušotina u periodu 2018 - 2019
Rok za dostavljanje ponuda: 02.02.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka crne metalurgije OFS KN 2018-5
Rok za dostavljanje ponuda: 26.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Oprema za izolovanje i zaključavanje - LOTO OPREMA
Rok za dostavljanje ponuda: 02.02.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Hemijsko čišćenje razmenjivača II grupe 2107A-F sa strane plašta
Rok za dostavljanje ponuda: 26.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka usluge ručnog iskopa za potrebe NAFTAGAS Tehnički servisi OFS KN 2018-4
Rok za dostavljanje ponuda: 24.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Promet
Naziv nabavke: Nabavka zastava za 2018. godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 31.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_Zamena drvenih prozora sa PVC stolarijom
Rok za dostavljanje ponuda: 26.01.2018
Preuzmite dokumenta: File
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda / Korigovan je paket dokumentacije
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Hidrograđevinski radovi u 2018
Rok za dostavljanje ponuda: 30.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Remont turbine i brzo zatvarajućeg ventila TGB-2402
Rok za dostavljanje ponuda: 29.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Zaptivač membrane rezervoara Vacono
Rok za dostavljanje ponuda: 29.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Suvo čišćenje hladnjaka metodom „meki blasting“
Rok za dostavljanje ponuda: 24.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Usluga održavanja sistema za praćenje proizvodnje Bloka UPS (NGT smart, OIS USOI, PPDN, OIS+, Šahmatka i Tehnički režimi, ARM Dispečer)
Rok za dostavljanje ponuda: 01.02.2018
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Istraživanje i proizvodnja
Naziv nabavke: L_ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA U POGONIMA BLOKA ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJA (Pogon Srednji Banat/Zrenjanin/PPiTNG, Pogon Severni Banat, Pogin Srednji Banat -Turija)
Rok za dostavljanje ponuda: 25.01.2018
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Nabavka rezervnih delova EagleBurgmann
Rok za dostavljanje ponuda: 24.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Dekontaminacija i odmašćivanje opreme
Rok za dostavljanje ponuda: 16.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Emergency Repair of the Equipment and Devices within the Drilling Rig ZJ40DBST OFS KN 2018-53-K
Rok za dostavljanje ponuda: 22.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Izrada potvrda iz radnog odnosa
Rok za dostavljanje ponuda: 12.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Procurement of GP Screen
Rok za dostavljanje ponuda: 23.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Izvođenje vatrostalnih radova
Rok za dostavljanje ponuda: 09.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Servis pobude generatora
Rok za dostavljanje ponuda: 09.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Usluga održavanja aluminijumske stolarije
Rok za dostavljanje ponuda: 08.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Usluga reparacije armature u Energani Pančevo za 2018. godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 15.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaRok je produžen
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Technical expert supervision during drilling and overhauls_
Rok za dostavljanje ponuda: 15.01.2017
Preuzmite dokumenta: File
ObaveštenjaTender deadline is extended
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Angažovanje izvođača za radove u Automatici za period od tri godine
Rok za dostavljanje ponuda: 12.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Kerosene Mercaptan Removal Units Feasibility Study
Rok za dostavljanje ponuda: 16.02.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaDeadline for submitting tender applications is extended
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: Nabavka usluga mobilne komunikacije za NIS a.d. i njegovih zavisnih društava
Rok za dostavljanje ponuda: 11.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Revizija frekventnih regulatora
Rok za dostavljanje ponuda: 15.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Delovi ON/OFF ventila METSO
Rok za dostavljanje ponuda: 16.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Pregled "Ex" opreme u Automatici za period od tri godine
Rok za dostavljanje ponuda: 09.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Pregled i kalibracija sistema dojave požara – zakonska obaveza za period od tri godine
Rok za dostavljanje ponuda: 12.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Održavanje „MSA/General Monitor“ sistema gasne detekcije za period od tri godine
Rok za dostavljanje ponuda: 12.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Pregled i kalibracija sistema gasne detekcije – zakonska obaveza za period od tri godine
Rok za dostavljanje ponuda: 12.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Rezervni delovi „John Crane“
Rok za dostavljanje ponuda: 09.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Ispitivanje ventila sigurnosti u radu postrojenja u toku 2018
Rok za dostavljanje ponuda: 09.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Casings and liners cementing on one well based on Turn Key model
Rok za dostavljanje ponuda: 22.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Ulje
Rok za dostavljanje ponuda: 08.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Energetika
Naziv nabavke: L_Usluga održavanje dozir pumpi za potrebe bloka Energetika
Rok za dostavljanje ponuda: 25.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Prevoz motornih benzina, srednjih destilata i teškog gazolina u unutrašnjem drumskom saobraćaju
Rok za dostavljanje ponuda: 19.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka rezervnih delova za dubinske motore za pogon Bušenje
Rok za dostavljanje ponuda: 03.01.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: ZD NIS Petrol EOOD, Bugarska
Naziv nabavke: Railway freight service of light fuels to Kostinbrod storage
Rok za dostavljanje ponuda: 22.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Usluga pregleda, ispitivanja i održavanja stabilnih sistema za gašenje požara vodom, tipa "Drenčer" u RNP - višegodišnji ugovor
Rok za dostavljanje ponuda: 11.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Pregled, ispitivanje i održavanje automatskih stabilnih sistema za gašenje požara teškom penom u RNP- višegodišnji ugovor
Rok za dostavljanje ponuda: 11.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
ObaveštenjaProdužen je rok za dostavljanje ponuda
Naručilac: Matica
Naziv nabavke: L_Usluga servisiranja i održavanja viljuškara HYUNDAI 16t
Rok za dostavljanje ponuda: 29.12.2017
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Iznajmljivanje BOP opreme
Rok za dostavljanje ponuda: 09.01.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: LOT- 1 - čišćenje, odmašćivanje i pranje metalnih, betonskih površina, rezervoara , keč bazena i čišćenje sistema uljne, fekalne i atmosferske kanalizacije. LOT-2 i 3 Mehaničko hemijsko i vodeno pranje procesne opreme u RNP za 2018. godinu
Rok za dostavljanje ponuda: 08.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Etaloniranje „CEMЅ“ sistema za period od tri godine
Rok za dostavljanje ponuda: 08.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja
Naručilac: Blok Servisi
Naziv nabavke: Nabavka usluge za izvođenje radova na rekonstrukciji stanice za snabdevanje gorivom Bagrdan za potrebe NAFTAGAS-Tehničkih servisa d.o.o
Rok za dostavljanje ponuda: 26.12.2017
Preuzmite dokumenta: File
Obaveštenja
Naručilac: Blok Prerada
Naziv nabavke: Pregled i servis GMI personalnih detektora gasa- višegodišnji ugovor
Rok za dostavljanje ponuda: 08.01.2018
Preuzmite dokumenta: Package icon
Obaveštenja