Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка система за детекцију гаса OFS KN 104 2018
Рок за достављање понуда: 30.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка материјала и услуе за санацију резервоара OFS KN 2018-106-K
Рок за достављање понуда: 20.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Систем за мониторинг перформанси измењивача на С-2100 и С-2200
Рок за достављање понуда: 27.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервис и поправка компресора OFS KN 2018-96-K
Рок за достављање понуда: 25.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка и уградња саобраћајне сигнализације и опреме у складу са Пројектом саобраћаја и саобраћајне сигнализације унапређења безбедности саобраћаја на деоници Спољностарчевачке улице испред Рафинерије нафте Панчево КП 16000 и КП15712/1
Рок за достављање понуда: 25.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of Spare Parts OFS KN 2018-103
Рок за достављање понуда: 24.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда пројекта изведеног објекта за пројекат „Интегрална техничка заштита у РНП“
Рок за достављање понуда: 24.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Health, Life and Accident Insurance for the employees of NIS Petrol EOOD and Rep. Office of NIS AD in Bulgaria
Рок за достављање понуда: 16.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка електромонтажних и инструменталних радова OFS KN 2018-102
Рок за достављање понуда: 13.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге израде нових форматних делова производних машина према новом дизајну боце 0,5л и 1,5л
Рок за достављање понуда: 20.04.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ангажовање брод дизалице
Рок за достављање понуда: 19.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Лабораторијски апарат за испитивање компатибилности сирових нафти
Рок за достављање понуда: 19.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга унапређењa HSE перформанси на понтонима 2 и 3 на складишту Нови Сад – Набавка и уградња заштитних гумених одбојника за понтонима 2 и 3 на складишту Нови Саду
Рок за достављање понуда: 18.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка заптивки за погон Бушотински сервиси OFS KN 2018-95-K
Рок за достављање понуда: 18.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Пројектантске услуге у 2018. Години
Рок за достављање понуда: 17.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА СА НАБАВКОМ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ТЕХНОЛОШКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ОТПАДНИХ ВОДА НА СКЛАДИШТУ НАФТНИХ ДЕРИВАТА У НОВОМ САДУ
Рок за достављање понуда: 25.04.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Repairing works on railway from Station Kostinbrod to Depot Kostinbrod, incl. rail arrows no.no. 201, 202, 203 and 205
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Електромотори за ГП1 и ГП2
Рок за достављање понуда: 17.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: CORING Services for three + one wells - Timis County (Romania
Рок за достављање понуда: 18.04.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Безазбестне плоче - кровни уговор
Рок за достављање понуда: 10.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка и сервис машина за топло прање OFS KN 2018-99-K
Рок за достављање понуда: 17.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка механичарског и електричарског алата OFS KN 2018-101
Рок за достављање понуда: 17.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга одржавања виљушкара OFS KN-2018-79-K
Рок за достављање понуда: 17.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга механичког чишћења и одмашћивања површина
Рок за достављање понуда: 05.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне и обојене металургије и материјала за заваривање OFS KN 2018-100
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: VPN to all NIS Petrol – premises, Client Wi-Fi Zones
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Комплексна логистичка услуга превоза битумена у међународном железничком транспорту - извоз
Рок за достављање понуда: 12.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Извођење радова и реконструкција станице за снабдевање горивом и другим индустријским објектима на територији Републике Србије
Рок за достављање понуда: 24.04.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: ЛОТ 1 – Славина кугласта са опругом, ЛОТ 2 – Засун са редуктором
Рок за достављање понуда: 20.04.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Кровно уговарање - Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад система за мерења нивоа деривата у резервоарима за потребе изградње станица за снабдевање горивом на територији Републике Србије
Рок за достављање понуда: 16.04.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Изнајмљивање аутоматских хидрауличних клешта OFS KN 2018-82
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Поправка и сервис машина за топло прање 2018-52-К
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне металургије OFS KN 2018-88
Рок за достављање понуда: 28.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Услуга годишњег сервиса горионика типа TF DDZG – 260, производ компаније „Sаасkе“
Рок за достављање понуда: 05.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка бицикала
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Лампа батеријска ручна преносна, лампа преносна акумулаторска у Еx изведби
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Инструменти за испитивање електроопреме
Рок за достављање понуда: 04.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Мјерење продукција и монтажа Drive Cafe бренд елемената на Gazprom и NIS Petrol бензинским станицама на територији Босне и Херцеговине
Рок за достављање понуда: 05.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка опреме за потребе НАФТАГАС Технички сервиси доо OFS KN 2018-86
Рок за достављање понуда: 03.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Одржавање хигијене у НИС ад и ћеркама фирмама
Рок за достављање понуда: 02.04.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервис и поправка клима уређаја
Рок за достављање понуда: 02.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Обезбеђивање уласка у посед на Пројекту 3Д сеизмичких истраживања Турија 4 и Ада Мол
Рок за достављање понуда: 26.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге штампања, савијања, коричења и увезивање у јемственик техничке документације (ИДР, ПГД, ПЗИ, ПИО, ИДП елаборати, студије, анализе и др.) за изградњу станица за снабдевање горивом (ССГ) – КРОВНИ УГОВОР
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге сервиса и поправке кардана, полуосовина и упорних спона OFS KN 2018-76-K
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка флексибилних црева
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Испорука грађевинског материјала за територију Пожаревца
Рок за достављање понуда: 20.03.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга набавке и брендирања промотивних поклона за потребе маркетинг кампање – заштитници од сунца.
Рок за достављање понуда: 22.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сет делова конзоле за чување уља
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол СРЛ, Румунија
Назив набавке: Design Services for Petrol Stations, Romania
Рок за достављање понуда: 30.03.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Insurance of property" and "Insurance of money" for the needs of "NIS Petrol" EOOD
Рок за достављање понуда: 29.03.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења