КвалификацијеСтатус Назив квалификације Почетак пријема пријава Рок за достављање пријава прве етапе Рок за достављање пријава друге етапе Преузмите сва документа Обавештењe Детаљи
Активно Реконструкција постројења каталитичког крекинга (FCC) у Рафинерији нафте Панчево и изградња нових производних капацитета за ETBE (високооктанске компоненте бензина) за НИС а.д. Нови Сад - израдa базног пројекта (FEED-front end engineering design), проценa трошкова ( OBCE-open book cost estimate) и други повезани радови са опцијом конверзије у уговор E+P/Ps+Cm 20.03.2020. 20.04.2020. 20.04.2020.
Активно Набавка 145 вагон цистерни за превоз белих деривата нафте у периоду 2020-2024. године 17.09.2019. 10.10.2019. 31.12.2020.
Ажурирано Израда техничке документације, вршење техничке контроле и техничког прегледа за инвестиционе пројекте у РНП Блок Прерада 12.08.2019. 30.08.2019. 12.08.2022.
Ажурирано Квалификација за набавку ЛЗО 24.06.2019. 23.07.2019. 31.12.2022.

Тендерска документација је ажурирана.

Активно Квалификациони поступак за набавку клипних шипки за Блок Upstream 11.06.2019. 24.06.2019. 31.12.2020.
Ажурирано Технолошка обрада бушотина 10.06.2019. 16.08.2019. 09.06.2022.

Продужен је рок

Ажурирано Консигнациона набавка исплачних материјала 24.08.2018. 30.09.2018. 31.12.2021.
Ажурирано Израда пројектно-техничке документације (ПТД) за електроенергетске објекте, извођење пројектно-истраживачких радова (ПИР) и пружање пројектантских услуга за потребе Блока Истраживања и производња 03.08.2018. 23.08.2018. 02.08.2020.
Ажурирано Израда пројектно-техничке документације (ПТД) за повезивање бушотина, цевоводе и уградњу АМУ, извођење пројектно-истраживачких радова (ПИР) и пружање пројектантских услуга за потребе Блока Истраживања и производња 03.08.2018. 23.08.2018. 02.08.2020.
Активно Израда пројектно-техничке документације (ПТД) за инфраструктурне објекте, извођење пројектно-истраживачких радова (ПИР) и пружање пројектантских услуга за потребе Блока Истраживања и производња 03.08.2018. 23.08.2018. 02.08.2020.
Укупно : 19