Некурентна роба

Kompanija
Цена материјала изражена у динарима без урачунатог ПДВ-а, трошкове ПДВ-а сноси купац.Предметни материјали се продају у виђеном стању са локација које су приказане у табелама.Предност при избору купца има понуђач који понуди највећу цену за материјале. Уколико више понуђача понуди исту цену за материјале уз прихватање осталих услова, Продавац задржава право да одреди најповољнијег Купца.Продавац задржава право да не изврши избор ниједног понуђача.

Међусобни односи са Купцем ближе ће се уредити типском формом уговора о купопродаји који ће израдити НИС а.д. Нови Сад. Уколико изабрани понуђач не потпише понуђени му уговор у року од 5 радних дана од дана када му се достави на потписивање, сматраће се да је одустао од понуде.

Понуду могу поднети правна лица а иста мора да буде потписана и печатирана од стране овлашћеног лица фирме и да садржи:

назив, адресу, телефон, мејл адресу понуђача, назив групе и редни број материјала, понуђени износ са и без ПДВ-а за сваку ставку у динарима посебно.

Уз понуду правна лица прилажу фотокопију извода из АПР и порески индентификациони број (ПИБ), образац – депоновог потписа.

Заинтересовани могу упутити захтев за разгледање предметних материјала и добити све информације:
srdjan.dobrosavljevic@nis.eu или на телефонски број (064) 888-1829 ; (021) 481-5215

Понуде се подносе eлектронски на адресу:
NKR@nis.rs
– са назнаком „Понуда за НКР”.


Организациона јединица Назив, марка, модел, ЈУС, ТУ, САП број Група Подгрупа Јединица мере Количина Цена Детаљи
Blok Istrazivanje i proizvodnja SIJALICA ZIVINA VTF 700W 230V 50HZ ,SAP broj 8125410 Осветљење Сијалице KOM - komad 9,00 720,84
Blok Istrazivanje i proizvodnja UTIKAC INDUSTRIJSKI 5P 125A UKO-UTO,SAP broj 6116848 Електроенергетска Опрема Контактор, Склопке Делови и Прибор KOM - komad 15,00 103,82
Blok Istrazivanje i proizvodnja KABEL PP 41 10X2,5MM2,SAP broj 8153904 Каблови, Проводници и Прибор Каблови и Проводници Командно Сигнални M - metar 40,00 88,28
Blok Istrazivanje i proizvodnja AKUMULATOR 12V 45AH,7023839 Уређаји Енергетски Акумулатори, Агрегати и Остали Извори KOM - komad 1,00 2.634,50
Blok Istrazivanje i proizvodnja CISTAC PARAFINA MAZETNA 265X54X35,SAP broj 8122885 Додатна Опрема за Бушење Чистачи И Испитивачи Цевовода KOM - komad 80,00 3.226,94
Blok Istrazivanje i proizvodnja PRSTEN ROTACIONI ZAPTIVNI 30331-3295,SAP broj 6036899 Ротациона Опрема Контактор и Делови Ротационе Опреме KOM - komad 2,00 105.736,61
Blok Istrazivanje i proizvodnja PRSTEN ZAPTIVNI ROTACIONI 10080-3295,SAP broj 6012144 Заптивачи Механички заптивачи KOM - komad 2,00 87.036,25
Blok Istrazivanje i proizvodnja PRESOSTAT KUNLUN TIP PTI5, SAP broj 6020162 Мерила Притиска Пресостат (Прекидач Притиска) KOM - komad 1,00 43.955,36
Blok Istrazivanje i proizvodnja AKTUATOR REG.VENTILA SCM75 E120.3342, SAP broj 6126414 Органи Извршни Актуатор (Серво Мотори) KOM - komad 1,00 637.260,09
Blok Istrazivanje i proizvodnja AKUMULATOR 77AH 12V,SAP broj 7026940 Уређаји Енергетски Акумулатори, Агрегати и Остали Извори KOM - komad 1,00 3.827,33
Укупно : 109
Уколико су вам потребне логистичке услуге, све информације можете пронаћи на линку:https://www.tenderi.nis.eu/sr/usluge-skladistenja

Како бисмо Вам омогућили боље корисничко искуство, ова странице користи колачиће (cookie). Употреба колачића