HSE upitnik

U cilju poboljšanja prakse iz oblasti BZR, ZZS i ZOP-a, a u skladu sa našim opredeljenjem da budemo društveno odgovorna kompanija, pocevši od 01.04.2013.godine samo dobavljaci usluga* (i njihovi podizvodaci) koje ispunjavaju zahteve zakonske regulative Republike Srbije iz oblasti BZR, ZZS i ZOP, ce biti u mogucnosti da ucestvuju na tenderima i u postupcima nabavke koje organizuje i sprovodi NIS a.d. Novi Sad.

 

Izvodaci usluga u obavezi su da produ kroz proces HSE kvalifikacije osim u slucajevima kada se bave iskljucivo pruzanjem sledecih usluga:

  • Usluge pruzene od strane usluznih firmi koje ne podrazumevaju bilo kakvu Aktivnost na lokacijama Društva;
  • Administrativne usluge (prevodenje, konsultantske, pravne, softverske, projektantske, dizajnerske, špediterske, logisticke (bez usluga transporta), štamparske, bankarske, procena /uknjizenja imovine  i sl.), geodetske usluge;
  • Zdravstvene usluge;
  • Usluge proistekle iz ugovora o snabdevanju Društva ( samo ukoliko dostava ne podrazumeva i ugradnju)

Za ostale usluge pruzene od strane javnih preduzeca, ustanova ili organa, kao i kompanijama koje se nalaze na SA-07.02.09-009: Lista bezalternativnih dobavljaca, na lokacijama Društva ne vazi obaveza HSE kvalifikacije, ali vaze svi ostali zahtevi SD 09.01.21.

Zbog nastavka poslovne saradnje, a uz poštovanje zakonske regulative iz oblasti BZR, ZZS i ZOP, veoma je vazno da vaša kompanija bude kvalifikovana sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite zivotne sredine i zaštite od pozara, što se ostvaruje putem procesa HSE kvalifikacije, odnosno popunjavanjem HSE upitnika i dostavljanjem odredenih dokumenata.

Molimo Vas da nam uz popunjen HSE upitnik, dostavite dokumentaciju koja potvrduju navode iz Upitnika, kao i verifikovane BZR obrasce (evidencije) iskljucivo e-mailom na adresu: hse.kvalifikacija@nis.eu - kako bismo potvrdili navode u upitniku i tako zapoceli/nastavili uspešnu saradnju.

Trazena dokumentacija se dostavlja iskljucivo u elektronskom obliku, na srpskom ili engleskom jeziku.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas da nas kontaktirate.

Kontakt osobe:

Dokumenta potrebna za kvalifikaciju sa aspekta BZR, ZZS i ZOP: