Kompanije

POSTANITE NAŠ POTENCIJALNI DOBAVLJAČ

Ukoliko želite da postanete naš potencijalni dobavljač, potrebno je da popunite on-line formular i dostavite tražene podatke o svojoj kompaniji. Nakon analize popunjenog formulara, biće Vam otvoren nalog za učešće u objavljenim procedurama nabavke MTR i SU preko elektronske platforme SRM Portal. Ako već imate otvoren nalog (User name i password za rad u SRM Portalu) nije potrebno da popunjavate on-line formular.
Ukoliko imate problema pri slanju popunjenog upitnika molimo da nas o tome obavestite na email:fmtspiki.bazakd@nis.eu


Samo brojevi

Samo brojevi

Samo brojevi

Samo brojevi