Otvoreni tenderi
Status Naziv tendera Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda Ažuriran rok za dostavljanje ponuda Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Aktivno Usluge sakupljanja gotovine 10.12.2018. 21.12.2018.
Aktivno Nabavka reklamnih usluga 07.12.2018. 14.12.2018.
Aktivno Osiguranje kredita 07.12.2018. 20.12.2018.
Aktivno Nabavka seizmičke opreme 06.12.2018. 20.12.2018.
Aktivno Mehaničko čišćenje, hemijsko čišćenje i vodeno pranje termoenergetske opreme i čišćenje metalnih, betonskih površina i kanalizacionih sistema 04.12.2018. 18.12.2018.
Ažuriranо Održavanje RVI 21.11.2018. 04.12.2018. 14.12.2018.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ažuriranо Nabavka dubinskih memorijskih merača i površinskih memorijskih merača 19.11.2018. 10.12.2018. 24.12.2018.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ažuriranо Nabavka elektro materijala i opreme broj 2018-UPS-MTR-KN-KROVNI-2019-2021-PV-54 09.11.2018. 10.12.2018. 17.12.2018.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ažuriranо Iznajmljivanje hidraulične rotacione glave 30.10.2018. 13.11.2018. 17.12.2018.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ukupno : 9