Otvoreni tenderi
Status Naziv tendera Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda Ažuriran rok za dostavljanje ponuda Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Aktivno Snabdevanje strujom 15.11.2019. 21.11.2019.
Aktivno Izbor HR softvera 13.11.2019. 19.11.2019.
Aktivno Nabavka usluge geodetskih poslova za potrebe projekata koje realizuje Departman za kapitalnu izgradnju u Bloku istraživanje i proizvodnja 12.11.2019. 25.11.2019.
Ažuriranо Isporuka Gastro robe u maloprodajnoj mreži 08.11.2019. 15.11.2019. 22.11.2019.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda

Ažuriranо Izvođenje geofizičkih karotažnih merenja osnovnog seta GFK merenja na bušećim šipkama u kosousmerenim bušotinama u 2019/2020 godini 05.11.2019. 19.11.2019. 25.11.2019.
Aktivno Aktivni ugalj za potrebe Rafinerije nafte Pančevo 04.11.2019. 18.11.2019.
Ažuriranо Nabavka servera za virtualnu infrastrukturu 01.11.2019. 14.11.2019. 19.11.2019.
Ukupno : 7
// Google Analitika