Otvoreni tenderi
Status Naziv tendera Početak prijema ponuda Rok za dostavljanje ponuda Ažuriran rok za dostavljanje ponuda Preuzmite sva dokumenta Obaveštenja Detalji
Aktivno Nabavka sirove nafte iz uvoza sa isporukom u 2020 godini 14.10.2019. 06.11.2019.
Aktivno Nabavka servera za virtualnu infrastrukturu 10.10.2019. 23.10.2019.
Aktivno Hidrološke usluge 09.10.2019. 14.10.2019.
Ažuriranо Rezervni delovi za kogeneraciju 09.10.2019. 15.10.2019.
Aktivno Vodonik peroksid 35 - 50% za potrebe Duboke prerade RNP 07.10.2019. 25.10.2019.
Aktivno Unapređenje IT infrastrukture NTC-a 07.10.2019. 18.10.2019.
Aktivno Zamena postojeće i ugradnja nove opreme za tehničku zaštitu 03.10.2019. 22.10.2019.
Ažuriranо Nabavka opreme i materijala i izvođenje radova na projektu „Rekonstrukcija industrijskog koloseka u krugu RNP“ 01.08.2019. 30.08.2019. 21.10.2019.

Produžen je rok za dostavljanje ponuda.

Ukupno : 8
// Google Analitika