Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Радиографско испитивање заварених спојева, испитивање дебљине металних материјала ултразвуком на постројењима Блока Прерада током капиталног ремонта
Рок за достављање понуда: 07.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Испитивање напредним методама на постројењнима БлокаПрерада током капиталног ремонта
Рок за достављање понуда: 07.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга термичке обраде за потребе заваривачких радова на постројењима Блока Прерада током капиталног ремонта
Рок за достављање понуда: 07.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Услуга Одржавање Когенерационе електране Кикинда Горње
Рок за достављање понуда: 06.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Делови компресора GB4302
Рок за достављање понуда: 06.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка не Ех електроматеријала за потребе сектора енергетике – КРОВНИ УГОВОР
Рок за достављање понуда: 04.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Сет делова конзоле за чување уља
Рок за достављање понуда: 04.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА АЛИЗАТОРСКУ ОПРЕМУ
Рок за достављање понуда: 04.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка резервних делова за Јазак
Рок за достављање понуда: 01.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Картица електронска Honeywell
Рок за достављање понуда: 01.06.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of Spare Parts OFS KN 2018-115
Рок за достављање понуда: 31.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге испоруке и монтаже баштенских сунцобрана и постоља за сунцобране за потребе угоститељских објеката на БС
Рок за достављање понуда: 30.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка пливајуће цеви OFS KN 2018-118
Рок за достављање понуда: 25.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Aутоматски бројач честица према методи ISO 4406
Рок за достављање понуда: 29.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Остали
Назив набавке: Набавка лабораторијске опреме за испитивање "JET-A1/2" за потребе Дирекције Лабораторија Downstream, НТЦ НИС-Нафтагас
Рок за достављање понуда: 04.06.2018
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка делова компресора ГБ 2401, 2402
Рок за достављање понуда: 01.06.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Procurement of Export Blend Crude Oil of KBT Quality for July - December 2018 Supply
Рок за достављање понуда: 25.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуге праћења и оцене рада на малопродајним објектима "Тајни купац" за територију Републике Србије
Рок за достављање понуда: 23.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Delivery of automatic plastic seals
Рок за достављање понуда: 15.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преносни анализатори и калибратор
Рок за достављање понуда: 21.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Персонални детектори гаса
Рок за достављање понуда: 16.05.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга израде студија продаје горива
Рок за достављање понуда: 18.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услугe извођења грађевинских, машинских и електро радова на изградњи канализације на локацијама Нови Сад и Зрењанин за потребе НАФТАГАС – Технички Сервиси д.о.о. Зрењанин, OFS KN 2018-116
Рок за достављање понуда: 11.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Pest control in the Fuel Stations and the Fuel Storage, property of NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 09.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка гума за вибратор OFS KN 2018-113
Рок за достављање понуда: 17.05.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка газишта OFS KN 2014-118
Рок за достављање понуда: 08.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка услуге израде техничке документације и прибављање дозвола за реконструкцију и употребу објеката на складиштима нафтних деривата у Новом Саду, Смедереву и Нишу
Рок за достављање понуда: 29.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Klipno membranske pumpe
Рок за достављање понуда: 28.05.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка претформи
Рок за достављање понуда: 14.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга извођења радова са набавком материјала и опреме на изградњи секундарне фекалне канализације у регулацији постојеће саобраћајнице у улици Др Агостина Нета (Булевар Црвене Армије) на делу к.п. 6831 и 6691/1, КО Нови Београд за ССГ Блок 66 а
Рок за достављање понуда: 24.05.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понудa
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда пројекта за извођење и ПИО за пројекат „ Искоришћење топлоте дизела после ЕА 2425 за продукцију паре на С-2400“
Рок за достављање понуда: 11.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Редуктор качаљки OFS KN 2018-108
Рок за достављање понуда: 11.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга машинског подбушивања OFS KN 2018-109-K
Рок за достављање понуда: 11.05.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок за достављање понуда је продужен.
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Преглед опреме под притиском OFS KN 2018-107-K
Рок за достављање понуда: 30.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Екстракт за гашење пожара 3 %
Рок за достављање понуда: 10.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Customs Services in Romania OFS KN-2018-93-K
Рок за достављање понуда: 03.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Услуга техничких прегледа возила OFS KN 2018-78-K
Рок за достављање понуда: 09.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови компресора GB5101X
Рок за достављање понуда: 09.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Услуга пописа малопродајних објеката на урбаним територијама Републике Србије
Рок за достављање понуда: 08.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка акумулаторских батерија OFS KN 2018-105-K
Рок за достављање понуда: 07.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка услуга успостављања Система управљања безбедношћу за железнички превоз и сертификацију лица задуженог за одржавање теретних кола у компанији НИС а.д. Нови Сад
Рок за достављање понуда: 11.05.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Renting of BOP Equipment in Romania OFS KN 2018-63
Рок за достављање понуда: 14.05.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка система за детекцију гаса OFS KN 104 2018
Рок за достављање понуда: 30.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка материјала и услуе за санацију резервоара OFS KN 2018-106-K
Рок за достављање понуда: 20.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Систем за мониторинг перформанси измењивача на С-2100 и С-2200
Рок за достављање понуда: 15.05.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Сервис и поправка компресора OFS KN 2018-96-K
Рок за достављање понуда: 17.05.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Набавка и уградња саобраћајне сигнализације и опреме у складу са Пројектом саобраћаја и саобраћајне сигнализације унапређења безбедности саобраћаја на деоници Спољностарчевачке улице испред Рафинерије нафте Панчево КП 16000 и КП15712/1
Рок за достављање понуда: 25.04.2018
Преузмите документа: Package icon Microsoft Office document icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Procurement of Spare Parts OFS KN 2018-103
Рок за достављање понуда: 24.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Health, Life and Accident Insurance for the employees of NIS Petrol EOOD and Rep. Office of NIS AD in Bulgaria
Рок за достављање понуда: 16.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка електромонтажних и инструменталних радова OFS KN 2018-102
Рок за достављање понуда: 13.04.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења