Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ремонт живиних светиљки у Ех заштити и уградња драјвера за светлосни извор у LED технологији с издавањем Ех сертификата и испитивањем светиљки у 2018.години
Рок за достављање понуда: 08.01.2018
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка услуге експертне и стручне подршке за НТЦ
Рок за достављање понуда: 21.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Извођење термоизолационих радова у 2017. години
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга одржавање циркулационих пумпи за потребе блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 20.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервис побуде генератора
Рок за достављање понуда: 20.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Мерење електричних величина у трафо станицама у Блоку Енергетика / Енергана Нови Сад
Рок за достављање понуда: 20.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање компресора „Atlas Copco“у РНП за 2018. годину
Рок за достављање понуда: 09.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услуга III лица за израду пројеката – израдa изометрика и шема за ХТ
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Везивни елементи подова колоне
Рок за достављање понуда: 26.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга подливања постоља пумпи саморазливајућим материјалом
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санирање пољских путева и враћање земљишта у првобитно стање на пројектима ЗД рефлективних сеизмичких испитивања у 2017/2018. години
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга одржавања алуминијумске столарије
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Online чишћење пећи
Рок за достављање понуда: 15.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Одржавање Flowserve регулационих вентила
Рок за достављање понуда: 02.02.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Услуге трећих лица за потребе напредних техника испитивања без разарања
Рок за достављање понуда: 25.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Услуга за одржавање парних турбина у Енергани Панчево
Рок за достављање понуда: 20.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок је продужен
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Oдржавање „ABB“ процесних анализатора и „СЕМЅ“ система – Партија 1, калибрација „АВВ“ процесних анализатора – Партија 2 и одржавање „Durag“ софтвера – Партија 3 у 2018
Рок за достављање понуда: 25.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Израда и уградња полиетиленских цеви полиетиленских фабрикованих фитинга за потребе одржавања пластичних цевовода за потребе блока Енергетика
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Преглед и одржавање унутрашње гасне инсталације за Енергану Нови Сад и когенерационим постројењима“ - годишњи уговор за 2018. Годину
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка услуге годишњег одржавања инфраструктуре за процесинг геофизичких података за НТЦ
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок је продужен
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка услуге експертне подрђке за НТЦ
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Сервисирање и одржавање система за детекцију и дојаву пожара на објектима малих електрана
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаРок је промењен
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Набавка услуге израде пројектно техничке документације за НТЦ
Рок за достављање понуда: 28.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: L_Израда и санација челичне констукције у Енергани Панчево-годишњи уговор за 2018. Годину
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање инструменталне, комуникационе и опреме АСУТП система
Рок за достављање понуда: 14.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне металургије и стругарског материјала OFS KN-2017-117
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: L_Preparation of project documentation (Basic Design Package) on the project Replacement of lift steam with lift gas to the FCC riser
Рок за достављање понуда: 22.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаTender deadline is extended again
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Oracle техничка подршка за Exadata хардвер
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда студије о могућностима смањења броја обртаја на турбокомпресору ТГБ 4301
Рок за достављање понуда: 10.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Oдржавање мониторинг лиценци
Рок за достављање понуда: 12.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за Волво Пента ОФС КН 2018-47-K
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Oдржавање SBA система за 2018
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок је продужен
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка услуге штампе рекламног материјала-офсет штампа
Рок за достављање понуда: 12.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда и монтажа ограде у складишту у Елемиру
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Набавка услуге брендинга материјала
Рок за достављање понуда: 12.12.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Освајање бушотина клиповањем у периоду 2018-2020
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Избор правног лица за вршење стручног надзора на инвестиционим пројектима Блока Прерада
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка услуге сервиса, баждарења, замене тахографа и очитавање података са дигиталних тахографа
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Одржавање лиценци Symantec
Рок за достављање понуда: 05.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Одржавање постројења КПГ Нови Сад
Рок за достављање понуда: 19.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок је продужен
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка црне металургије, брусног материјала и алата ОФС КН 2017-115
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_ЛОТ 1 Сервисирање и одржавање система за гашење пожара у Енергани Панчево ЛОТ 2 Редовни прегледи, периодични прегледи и сервисирање стабилне инсталације за дојаву пожара у Енергани Панчево (Блок 9 РНП)
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Годишњи Уговор за одржавање мерно регулационе опреме, управљачког система и software-a произвођача Krohne, Isoil, Smar, Gestra" - вишегодишњи уговор
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка транспортних услуга- Тегљачи за потребе Нафтагас – Транспортa д.о.о. Нови Сад ОФС КН 2017-116-К
Рок за достављање понуда: 08.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: L_Одржавање и ревизија електромотора 0,4 и 6kV“ – годишњи уговор за 2018 годину за Енергану Панчево и Енергану Нови Сад
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаРок је продужен
Наручилац: Матица
Назив набавке: Реконструкција погона компресора GB 2601 - Замена турбине електромотором (Модул 1) по принципу кључ у руке
Рок за достављање понуда: 26.01.2018
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Матица
Назив набавке: Термоизолациони радови у 2018. години за потребе Блока Прерада, Блока Енеркетика и Блока Сервиси (НАФТАГАС - Технички сервиси)
Рок за достављање понуда: 06.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројектне документације адаптације станице за мешање гасова на локацији Велебит
Рок за достављање понуда: 14.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Санирање пољских путева и враћање земљишта у првобитно стање на пројектима ЗД рефлективних сеизмичких испитивања у 2017/2018. години
Рок за достављање понуда: 07.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Механичко, хемијско и водено прање котлова и припадајуће опреме и чишћење, одмашћивање и прање бетонских и металних површина и система цевовода уљне, атмосферске и фекалне канализације за Енергану Панчево (годишњи уговор за 2018. Годину
Рок за достављање понуда: 06.12.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења