Наручилац
Назив набавке
Рок за достављање понуда
Преузмите документа
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка и уградња монорејске сервисне дизалице
Рок за достављање понуда: 20.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Израда хоризонталне и вертикалне сигнализације
Рок за достављање понуда: 22.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка грађевинског материјала и термотехничке инсталације OFS KN 2017-79-k
Рок за достављање понуда: 13.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Санација складишта за хемикалије на производном објекту СГС Мартонош за потребе НАФТАГАС-Тeхничких сервиса д.о.о., OFS KN 2017-84-K
Рок за достављање понуда: 13.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Kонтејнери за одлагање комуналног отпада, метални са поклопцем
Рок за достављање понуда: 20.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Медицинске услуге на градилишту, у НИС а.д, Блок „Прерада“ - Рафинерија нафте“
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Монтажа и демонтажа скела за потребе Нафтагас-технички сервиси
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда техничке документације – пројеката за грађење и извођење радова за пројекат “HSE тренинг центар
Рок за достављање понуда: 19.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга набавке и уградње гаражних врата
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга извођења радова одвођења пречишћених зауљених отпадних вода у реципијент и укидање упојног бунара на ССГ "Сокобања"
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Логистичка подршка сеизмичкој екипи за извођење радова у Румунији
Рок за достављање понуда: 14.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Резервни делови за бушотинске сервисе
Рок за достављање понуда: 21.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда пројекта за извођење и уградњу блинд вентила на резервоарима у Манипулацији
Рок за достављање понуда: 15.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад аспиратора и фрижидера за сладолед за пет станица за снабдевање горивом Блока Промет у Гаспром бренду у току 2017 и 2018 године – Кровни уговор
Рок за достављање понуда: 07.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Услуга уградње пловака на покретном трофазном мерном сепаратору С-2 са дигиталном регулацијом нивоа течности
Рок за достављање понуда: 13.09.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаПродужен је рок за достављање понуда
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Supply of Electricity in the sites, owned by NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 15.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Израда пројекта за успостављање уклопне шеме са двостраним напајањем на 0,4 kV нивоу у TS L и TS R
Рок за достављање понуда: 04.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Израда приказа рада пумпи на DCS-у и израда извештаја о експлоатацији пумпи на WEB серверу
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Механички заптивачи на пумпама GA-4302A и GA-4302B
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Допуна УРП Уградња пумпе П-6 за отпрему нафте на УС Тиса
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови „Howden“
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови „John Crane“
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Преглед, сервисирање и испитивање опреме под притиском - компреспор „Dräger“ - Партија 1 и компресор „Fanzy“ и изолациони апарати - Партија 2
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Заптивачи IFS
Рок за достављање понуда: 12.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка алата
Рок за достављање понуда: 04.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Адаптација и поправка БОП-а код произвођача
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка адитива за Еуро дизел
Рок за достављање понуда: 01.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Logistics of Non-Bulk Goods in the Retail Network
Рок за достављање понуда: 28.09.2017
Преузмите документа: Package icon
ОбавештењаTender deadline is extended
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка електроматеријала, резервних делова, алата за потребе зависног друштва НАФТАГАС-Нафтни сервиси доо
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова елеватора и прихватних клиноваза потребе зависног друштва НАФТАГАС-Нафтни сервиси доо
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Расветни телескопски торањ са додатном опремом
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка дубинског алата за савитљиви тубинг
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Tool Equipment
Рок за достављање понуда: 18.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга техничког прегледа објекта и израде извештаја за исходовање употребне дозволе након реконструкције путног прелаза на индустријском колосеку Складишта НД и ТНГ Ниш у км 0+884
Рок за достављање понуда: 01.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: ЗД НИС Петрол ЕООД, Бугарска
Назив набавке: Fire safety in the sites, owned by NIS Petrol EOOD
Рок за достављање понуда: 05.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Ручни преносни ултразвучни мерач пропуштања у вакуум
Рок за достављање понуда: 08.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Резервни делови Clyde Union
Рок за достављање понуда: 08.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: Уље турбинско MOBIL DTE 846 VG 46 MHC
Рок за достављање понуда: 08.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Прерада
Назив набавке: ЛОТ -1 „Aутоматски апарат за одређивање количине сумпора према захтевима стандарда SRPS EN ISO 20884 и АSTM D 2622“ ЛОТ - 2 " Лабораторијске компоненте опреме за гасни хроматограф за одређивање сарджаја BTEX-a у водама (Purge&Trap концентратора са аутосемплером)
Рок за достављање понуда: 08.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Набавка услуге израде брендираних хемијских оловака за потребе Агро наградне акције
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: File
Обавештења
Наручилац: Блок Истраживање и производња
Назив набавке: Л_Набавка Услуге ЛФО – 2017-UPS-SU-LFO-CAP-PV-50
Рок за достављање понуда: 04.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Израда ПТД са добијањем дозвола за извођење радова (ПИР радови) за потребе уградње кавеза за ТНГ капацитета 500 или 1000 kg на 9 ССГ
Рок за достављање понуда: 01.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: NIS Petrol doo Banja Luka / G - Petrol doo, Sarajevo
Назив набавке: Дугорочни најам путничких возила по лотовима
Рок за достављање понуда: 21.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Набавка и услуга испоруке и монтаже акумулатора топлоте са пратећом опремом и техничком документацијом на локацији мале електране Велебит 3
Рок за достављање понуда: 13.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Енергетика
Назив набавке: Л_Радови на санацији спољашње и унутрашње хидранске инсталације у блоку Енерегтика
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Набавка термо ролни за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 06.09.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Сервиси
Назив набавке: Набавка резервних делова за когенерацију
Рок за достављање понуда: 08.09.2017
Преузмите документа: File
ОбавештењаРок за доставу понуда је продужен
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Услугa мерења, продукције и монтаже Drive Cafe бренд елемената на НИС Петрол и Газпром бензинским станицма на територији Републике Србије
Рок за достављање понуда: 29.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Матица
Назив набавке: Л_Реконструкција изградње СТС 11 на НП Јерменовци
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: Package icon
Обавештења
Наручилац: Блок Промет
Назив набавке: Л_Услуга испоруке новогодишње декорације на ССГ за Нову 2017/18. годину
Рок за достављање понуда: 30.08.2017
Преузмите документа: File
Обавештења